Concert met Urker Mannenkoor Hallelujah

Voor het eerst samen sinds de oprichting van de ,,Urker Zangers”.

Zaterdag 8 oktober 2005. De Bethelkerk op Urk zit afgeladen vol. Geen wonder want er vindt vanavond een bijzonder gebeuren plaats. Het mannenkoor “Hallelujah” o.l.v. Bert Moll, bestaat 95 jaar en gaat dit jubileum vieren met een wel heel bijzonder concert: een samenwerking met het mannenkoor de ,,Urker Zangers” o.l.v. Jacob Schenk. Het is dan ook een heel mooi concert geworden. Dat “Hallelujah” ingetogen en beheerst kan zingen is deze avond wel gebleken. Vele nummers werden er deze avond ook door de ,,Urker Zangers” gezongen. Het ‘Humming Chorus’van G. Pucciniis in een prachtige vertolking gezongen. Zo blijkt maar weer dat ook zonder woorden mooie muziek gemaakt kan worden. Het publiek komt geheel op de hand van het koor na het zingen van ‘Tiritomba’ (M.Koekelkoren) en ‘Battle Hymn of the Republic’ (trad. Arr. K.J. Mulder). De aanwezigen laten zich bij dit laatste lied niet onbetuigd en zingen met hartelust mee.

De improvisatie: “Ik bouw op U” door Klaas Jan Mulder op de vleugel is adembenemend. Aan het eind van de avond zingen beide koren gezamenlijk ‘Zing van Zijn trouw’, in een arrangement van Frits Bode, die beide koren vroeger onder zijn bekwame leiding heeft gehad, en ‘We shall overcome’ (traditional). Aan een boeiende en muzikaal hoogstaande avond is dan een einde gekomen. Een avond waarop bovenal tot lof is gezongen van de Schepper, Die de mens zijn stem gegeven heeft om dit te mogen en kunnen doen. 

Lees het artikel over dit concert, en de recensie in Het Urkerland. Foto’s: met dank aan Ritske Brouwer (GBU).