Historische (amateur)opname ,,Urker Zangers”

Een van de / het eerste optreden(s) van het mannenkoor

In verband met het 40 jarig jubileum in 2008 zochten we voor onze DVD naar oud beeld- en geluidsmateriaal van ons mannenkoor. We vonden een historische amateuropname van misschien wel de eerste uitvoering van de ,,Urker Zangers” ooit. Vermoedelijk was deze uitvoering in Zalencentrum Irene? Ergens begin 1969? Wie heeft het opgenomen? Wie het (nog) weet mag het ons mailen:
 redactie website.

Live concert: Mannenkoor ,,Urker Zangers”.
Onder leiding van: Frits BodePiano: Klaas Jan Mulder.  Solist: Joh. Schrijver.

Urker Zangers o.l.v. Frits Bode in concert in Zalencentrum Irene, Urk 1969.

Urker Zangers o.l.v. Frits Bode in concert in Zalencentrum Irene, Urk 1969.
‘Soldatenchor’ uit “Faust” – Charles Gounod (muziekmap nr. 14)
‘Rock a my soul’ – trad. (muziekmap nr. 7)
‘Michael rows the boat ashore’ – arr. K.J. Mulder (muziekmap nr. 25)
‘Forsaken am I’ – O. L. Conrad (muziekmap nr. 49)

‘Pilot lan’ de boat’ – Bertha T. Allen (muziekmap nr. 48)
‘O God die vol van liefde zijt’ – H. P. Smith (muziekmap nr. 40)
‘Bless this house’ – May H. Brahe (muziekmap nr. 59)
‘Popule meus’ – L. Vittoria (muziekmap nr. 9)
Ter info: Op 10 februari 2013 telde de muziekmap van Mannenkoor ,,Urker Zangers” 575 nummers.