Historische (amateur)opname ,,Urker Zangers”

Een van de / het eerste optreden(s) van het mannenkoor

In verband met het 40 jarig jubileum in 2008 zochten we voor onze DVD naar oud beeld- en geluidsmateriaal van ons mannenkoor. We vonden een historische amateuropname van misschien wel de eerste uit