Kerstconcert ,,Urker Zangers” in Voorthuizen

‘Thuiswedstrijd’ voor ons koorlid Klaas van der Sloot.

Zaterdag 15 december 2007 zong ons mannenkoor ,,Urker Zangers” in de Gereformeerde Kerk van Voorthuizen. Ons koorlid Klaas van der Sloot is als predikant aan deze kerk verbonden. In het kerkblad van zijn gemeente schreef hij het onderstaande artikel.

Kerstconcert ,,Urker Zangers” en ‘Euterpe’.

We gaan weer de tijd van het jaar tegemoet, waarin veel wordt gezongen. De adventsweken en kerstdagen inspireren ons om de lofzang gaande te houden. Geen enkele andere tijd van het kerkelijk jaar biedt ook zo’n schat aan liederen. De engelenzang in de velden van Efratha heeft aanstekelijk gewerkt. ‘Voegt u volken in het koor…’ Hopelijk weten wij allen uit eigen ervaring wat de kracht van zingen is. Zingen ontroert en bemoedigt. Zingen tilt je op boven jezelf. Als gesproken woorden tekort schieten, kan een lied het onzegbare vertolken. Van kerkvader Augustinus is de uitspraak: ‘Zingen is twee keer bidden.’ Hij bedoelde daarmee, dat je er met lichaam en ziel aan meedoet. Door het zingen hebben we contact met God én met elkaar.

Ik ben opgegroeid in een omgeving van heel veel zingen. Mijn bakermat -Urk- is een lustoord van zang. Urkers zingen met hart en ziel en uit volle borst. ‘Dat hebben de vissers vanouds geleerd, omdat ze op zee altijd tegen de wind in moeten zingen’, zo zegt men. Het zal wel. Zelf heb ik nog nooit op volle zee gezongen, maar ik weet er ook w