Gevouwen handen in de Bethelkerk

Grote kans dat Jacob gelijk krijgt

‘Mooie uitzending met de Urker Zangers bij Zingen in de Zomer. We hebben in Italië ervan genoten. Het lijkt mij heerlijk om daarin mee te zingen’. Dit is één van de vele lovende reacties over de vierde zangavond van Zingen in de Zomer 2022. De klanken van woensdagavond 3 augustus reiken inmiddels dus veel verder dan de oren van de ruim 750 uit volle borst meezingende bezoekers in de Bethelkerk. Na één week is de uitzending via Youtube al meer dan 15.000 keer bekeken.

‘Wat is dat toch met Urk en zang?’, vroeg een ander verwonderd. ‘Het lijkt of ze alles aankunnen’. Hij noemt daarbij onder meer de massale samenzang, de schitterende vertolking van ‘The Prayer’ door Jacob en Mariëtte en het excellent gezongen Hallelujahkoor.

Muzikaal feest

Het was van begin tot het einde een muzikaal feest. Het thema ‘Gevouwen Handen’ was helemaal in het programma vervlochten. De psalmen en gezangen waren erop uitgekozen en ook de liederen van de Urker Zangers sloten er naadloos op aan. Van de ingetogen Bede tot het grandioos slotakkoord van Hallelujah uit Händels Messiah.

Samenspel

Opvallend was ook hoe de in verband met de warmte in hun overhemd geklede Urker Zangers samenspeelden met de aanwezigen. Koorlid Klaas van der Sloot verzorgde de meditatie over Gevouwen handen, de kracht van het gebed. Het lied ‘Ga mij niet voorbij, o Heiland’ werd in wisselzang met solist Jacob Bode gezongen. Een deel van de Bijbellezing bestond uit het door de Urker Zangers gezongen ‘Gebed des Heren’. Bij het tussenspel van ‘The King and I’ neuriede iedereen mee: ‘Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht’. Het dankgebed was er de afwisseling van de gezongen coupletten van ‘Close to Thee’ afwisselend gezongen (met een solo van Frits van der Sloot) en de uitgesproken vertaling door Jan de Boer. Bij de machtige slotzang ‘Er is een God die hoort’ voerde de tenoren de bovenstem.

Jacob Schenk

Bij afwezigheid van vaste solist Albert de Vries, zong dirigent Jacob Schenk zelf de solo van ‘Crying in the chapel’. Dat Jacob gezegend is met een fantastische tenorstem, is alom bekend. Maar hij blijft verrassen. één van de hoogtepunten van de avond was de vertolking samen met Mariëtte Post van het beroemde lied ‘The Prayer’. Als de Urker Andrea Bocelli en Celine Dion ontlokten ze samen een welverdiend applaus en een ‘encore’.

Hallelujah

En over applaus gesproken: het vermoeden is dat Jacob het erom doet. Bij de laatste maten van Hallelujahkoor komen alle stemmen weer bij elkaar in twee korte en luide halleluja’s. Dan houdt Jacob even de handen langs het lichaam en het koor is stil. Een aarzelend applaus van de aanwezigen! Dan heft Jacob de handen hoog en zing het koor een geweldig slotakkoord: Hallelujah! Ovatie!

Misschien wel de mooiste

Het was een avond om niet gauw te vergeten. Leider van de avond, Jan de Boer, vertelde in zijn openingswoord dat Jacob Schenk hem had toegefluisterd dat dit de mooiste avond van Zingen in de Zomer zou worden. In één van de reacties wordt dit beaamd: ‘Grote kans dat Jacob gelijk krijgt’.