Repeteren in een rare tijd …

Omdat we in eerste instantie iets meer ruimte zochten voor een goed geventileerde zaal, kwamen we na de zomervakantie eerst een aantal keren samen in de Urker Jeruzalemkerk, waar we met inachtneming van alle regels met maximaal 45 mannen (ruim 2/3 deel van het koor) mochten zingen. En wat is er gezongen! Iedereen was er toch echt wel weer aan toe en, niet in de laatste plaats ook onze dirigent Jacob Schenk, hij was meteen helemaal in muzikale topvorm! 

Daarbij mochten we een 5-tal jonge aspirant-leden begroeten! Dit kunnen wij erg goed gebruiken en we hopen dat zij hun plek weten te vinden binnen ons koor. Na 3 repetities in de kerkzaal zijn we weer naar ons eigen gebouw aan de Vormtweg verhuisd. Het bestuur heeft hier veel (denk)werk aan gehad om de ruimte ‘coronaproof’ te maken en zo voor iedereen een veilige plek te creëren om onze geliefde hobby te kunnen uitoefenen. En dat is gelukt; alle stoelen op 1,5 meter, een goede ventilatie en veel verse lucht, handen desinfecteren en een gecontroleerde in- en uitgang. Jammer genoeg kunnen we niet koffiedrinken voor de tijd en hebben we geen pauze, maar we kunnen zingen en dat is het belangrijkste! We hebben in “ons eigen gebouw” ook weer een paar geweldige repetities gehad, tot dinsdag 13 oktober, toen de regels weer werden aangescherpt; jammer, jammer! We hebben daarom 1 repetitie overgeslagen om te heroverwegen of we zo wel verder kunnen. Het bestuur ziet toch mogelijkheden om, met inachtneming van nog strengere regelgeving, de repetities weer van start te laten gaan. Met (nog) minder mensen tegelijkertijd wilden we in 2 blokken van 25 leden per keer verder met repeteren. Inschrijven is en blijft daarvoor verplicht. Dit hebben we dinsdag 20 oktober uitgeprobeerd. Uiteindelijk hebben 29 zangers deze repetitieavond bezocht, verdeeld over twee avonddelen.

Update 26-10-2020:

Het bestuur heeft helaas moeten besluiten de repetities vanaf dinsdag 10 november niet door te laten gaan, later zal weer vooruit gekeken worden of en hoe we de draad weer op kunnen pakken. Het blijft wikken en wegen en passen en meten.

We hopen en bidden dat er maar snel een einde mag komen aan deze pandemie en wij weer met alle leden samen mogen komen.

Een koorlid.