Zingen in de Coronazomer 2020

Het is een jarenlange traditie inmiddels, al 45 jaar lang wordt iedere zomervakantie ‘Zingen in de Zomer op Urk’ georganiseerd. In de maanden juli en augustus iedere werkdag een uurtje samenkomen in ‘het Kerkje aan de Zee’ en elke woensdagavond de grote zangavond in de Bethelkerk, vaak overvol en zeer druk bezocht. Maar door de coronamaatregelen moest dat dit jaar anders; het werd een Zingen in de Zomer, thuis voor de buis.

Onder het thema ‘DAAROM ZING IK’ werden er toch acht avonden georganiseerd om de blijde boodschap van het geloof, in muziek en woorden, vanaf Urk bij elkaar gebracht, bij vele mensen thuis te kunnen brengen. Het thema werd afgeleid van het bekende lied: ‘k heb geloofd en daarom zing ik. Bekende liederen vormden dus het thema, waarin verschillende redenen gevonden kunnen worden om toch te zingen. Die redenen liggen vooral in het geloof in God, Die dwars door alle (moeilijke) omstandigheden heen, er altijd is voor ons mensen. En zo werd er dan toch iedere zomerse woensdagavond om half acht een programma van ruim een uur uitgezonden via de digitale media op YouTube en Facebook. De Urker koren werkten in een kleine bezettingen aan het programma mee. Iedere avond mediteerde een predikant kort over een lied met bijzondere betekenis.

De Urker Zangers stelden voor deze bijzondere gelegenheid een ensemble samen van 12 zangers (vierstemming met elk 3 stemmen per partij) waarmee we binnen de veiligheidsregels mochten zingen, in de lege, maar daardoor zeer ruime Bethelkerk. Uiteraard zongen we onder de bezielende leiding van maestro Jacob Schenk. Net als de andere koren werden ook wij begeleid door Jaap Kramer op het orgel en Hendrik van Veen op de vleugel. En zo werd het een muzikaal feestje. 

Voor de opname had ons bestuur van de organisatie ZidZ begrepen dat we gekoppeld zouden worden aan de meditatie van ons koorlid, dominee Klaas van der Sloot. Het door hem gekozen thema was het lied: ‘Ruwe stromen mogen woeden’. Een lied dat we vol overgave gezongen hebben, passend in deze bijzondere tijd van beperkingen. Later bleek dat onze liederen gekoppeld werden aan de meditatie van prop. H. J. van der Wal, over een ander prachtig en dierbaar lied: ‘Op U mijn Heiland blijf ik hopen’, waar we een schitterende bewerking (van Jef Penders) van bezitten, maar dat we (omdat we van niets wisten) helaas niet ten gehore hebben kunnen brengen. Een gemiste kans. Maar verder niet getreurd, ‘Ruwe stormen’ werd toch uitgezonden in aansluiting bij “onze Klaas’’. En het werd evenzo toch een mooie uitzending, zo samen met broeder Van der Wal. Maar die lege Bethelkerk … misschien was de akoestiek wel beter dan anders, maar zo’n lege zaal, dat is wel even slikken. Gelukkig is er tegenwoordig de social media, waar we dankbaar gebruik van hebben gemaakt, maar laten we hopen en bidden dat we snel weer maximaal sociaal met elkaar ons geloof kunnen delen en vieren. Onze liederen van dit jaar kun je hier terugluisteren: