Erelid Jaap Koffeman overleden

Slechts enkele koorleden van Mannenkoor Urker Zangers konden maandagmiddag 15 juni 2020 een muzikaal eerbetoon brengen aan ons op 10 juni 2020 overleden erelid en oud-voorzitter Jaap Koffeman. Het koor zong (buiten de kerk) twee liederen voor de nabestaanden van Koffeman, voorafgaand aan de begrafenisdienst in de Jeruzalemkerk: ‘Ruwe stormen mogen woeden’ en ‘Vaste Rots van mijn behoud’. Bij het binnenrijden van de kist in de kerk werd op de geluidinstallatie nog een lied van zijn geliefde mannenkoor afgespeeld: ‘I want to die easy’. Vanwege de coronamaatregelen mochten er maar een beperkt aantal mensen bij kerkdiensten aanwezig zijn. Normaal gesproken zouden de koorleden van de Urker Zangers in de kerk hebben gezongen, maar vanwege de bijzondere omstandigheden werd dit dus buiten gedaan. Koffeman is 80 jaar oud geworden en werd maandagmiddag na de kerkdienst begraven. De Urker Zangers vormden buiten de begraafplaats ook nog een erehaag.

Jaap Koffeman was lid van de Urker Zangers sinds het oprichtingsjaar 1968 en was daarna tientallen jaren de voorzitter. In die rol maakte hij concertreizen naar de Verenigde Staten, Denemarken en Duitsland mee. Koffeman was een mensen mens die makkelijk contacten legde en erg bedreven was om Urk en de Urker Zangers te promoten en positief voor het voetlicht te brengen. Later werd hij voor zijn bewezen diensten door het koor benoemd tot erelid. In het dagelijkse leven werkte hij als voorlichter bij de gemeente Urk. Ook was hij buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en sloot hij daarbij zo’n 1.500 huwelijken op Urk. Voor zijn staat van dienst werd hij in 2009 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Met dank aan Omroep Flevoland. Zie hier ook hun verslag.

Terugblik: Jaap Koffeman benoemd tot erelid Urker Zangers

26 juni 2004. Tijdens een gezellige avond van het koor werd dun ‘oude en vertrouwde’ voorzitter Jaap Koffeman en natuurlijk ook zijn steun en toeverlaat, vrouw Marja, eens goed in het zonnetje gezet. Koffeman, lid vanaf de beginperiode van ons mannenkoor, had aan het bestuur te kennen gegeven dat hij aan het eind van dit seizoen, en na het inmiddels afgesloten 35-jarig jubileum van het koor, niet meer beschikbaar was voor een bestuursfunctie. En wat voor een periode, Jaap Koffeman is maar liefst 25 jaar voorzitter geweest! De leden en het bestuur waren dan ook unaniem van mening dat Koffeman, gezien zijn bijzondere staat van dienst, niet met slechts een bosje bloemen bedankt kon worden.

De nieuwe voorzitter van de ,,Urker Zangers”, Hessel van Urk, vond dan ook dat de voorzittershamer, die Jaap dus al die tijd gehanteerd heeft, door hem meegenomen mocht worden als aandenken. Naast een plaquette met opschrift, kreeg het echtpaar Koffeman ook door het koor nog eens een reischeque aangeboden. Maar de grootste verrassing, zoals Jaap in zijn dankwoord liet weten, was toch wel zijn benoeming tot erelid van zijn en ons mannenkoor, wegens zijn bijzondere verdienste als voorzitter al die jaren. Jaap Koffeman had hierop niet durven hopen, zeker niet omdat hij hiermee pas het 2de erelid die het koor nu telt (anno 2020 nog steeds van toepassing). Eerder werd deze eer gegund aan (wijlen) koorlid Joh. Gerssen. Jaap was zichtbaar door dit alles geraakt en sloot zich ten slotte van ganser harte aan bij de wens van voorzitter Hessel van Urk, om nog vele jaren de gelederen van de ,,Urker Zangers” te kunnen en te mogen blijven versterken.