Urker Zangers in Kampen

“Zingend naar de Zondag”, hoe doe je dat? Nou, daar weet de Commissie Eredienst Westerkerk in Kampen alles van. Ze organiseren daar op verschillende zaterdagavonden een koor- en samenzangprogramma. Op zaterdag, 16 maart j.l. valt de eer te beurt aan de Urker Zangers om mee te werken. Het wordt een heerlijke zangavond. Na een inleidend orgelspel van Herman Kamp, de organist van deze avond, zingt het koor “Vreugd, vrijheid, vree en zegen” en “Grote God wij loven U”. Prachtige liederen om mee te beginnen. God loven en prijzen om Zijn liefde, goedheid en trouw voor ons mensen.

Nu wordt er een welkomstwoord uitgesproken door ds. J. van Rumpt, die de algehele leiding heeft deze avond.

Alweer wordt er daarna een loflied gezongen, nu in de vorm van samenzang: “Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam” en “Ik zie een poort wijd open staan”, allebei uit de bundel van Johannes de Heer. Trouwens, alle samenzangliederen van vanavond komen uit deze bundel.

Nu zingt het koor twee coupletten van psalm 119 en “Vaste Rots van mijn behoud”. Dit laatste lied, dat al ruim 1,6 miljoen keer op You Tube is beluisterd, wordt ook nu weer prachtig gezongen met geweldige en enthousiast gezongen slotakkoorden.

Na samenzang volgt er nu een korte meditatie en een orgelimprovisatie. Na samen o.a. “Eens zal op de grote morgen” gezongen te hebben, wat een toekomst ligt er voor ons, zingt het koor ingetogen het lied “Mansions of the Lord” en “The King and I”, een lied dat nog niet zo vaak naar buiten is gebracht en vol overgave wordt gezongen.

Er volgt nu een dankwoord en het dankgebed van ds. Van Rumpt waarna iedereen in de buidel mag tasten voor een collecte voor Kerk in Actie.

Nog enkele liederen volgen van het koor, t.w. Ruwe stormen mogen woeden” , “I wish I had given him more” en “Zing van zijn trouw.” Het laatste lied in afwisseling gezongen door koor en gemeente. Zo samen afwisselend zingen is toch wel heel mooi. M.n. de laatste regels: “Nu juicht mijn zwakke hart in Hem, ‘k Ben zeker van Zijn heil”, klinken  triomferend door de kerkzaal.

Een prachtig lied aan het einde van deze mooie zangavond. Met dank aan Hem die ons onze stem gegeven heeft om hem groot te maken. Wat we hier ook in Kampen weer mochten doen.