Urker Zangers en Sursum Corda te Sliedrecht

De Beth-El kerk in Sliedrecht was op zaterdag 30 maart 2019 het podium voor het zesde concert in de Jubileumtour die mannenkoor Urker Zangers door Nederland maakt. Deze avond in samenwerking met gemengd koor Sursum Corda dat onder leiding staat van Everhard Zwart. De Urker Zangers natuurlijk onder de vertrouwde leiding van dirigent Jacob Schenk die tevens de piano bespeelde.

De avond werd geopend met een samenzang van psalm 93 vers 1 en 4. Jan Rozendaal was organist deze avond en dhr. J. van Delden sprak een welkomstwoord en opende de avond met schriftlezing en gebed. De Urker Zangers begonnen deze avond met psalm 25 vers 2 en 10 in de bewerking voor mannenkoor van Klaas Jan Mulder en vervolgens werd het Adoramus te Christe op een gevoelvolle wijze gezongen. Het eerste blokje koorzang werd afgesloten met één van de grote favorieten van het mannenkoor: Vaste Rots van mijn behoud.

Hierna was het de beurt aan Sursum Corda en zij zongen een tweetal schitterende lijdensliederen – ‘Aan U alle Glorie’ en ‘In de bovenzaal’ – gevolgd door een uitbundig loflied: His Name is Excellent!

Dhr. J. van Delden sprak een appélwoord waarin hij ons deelgenoot maakte van de noodlottige situatie van christenen in andere delen van de wereld bijvoorbeeld Kenia. Hij riep ons op deze mensen te steunen met onze giften waar ook goed gehoor aan gegeven werd tijdens de collecte die het mooie bedrag van 6500 euro opbracht

Na de samenzang van psalm 139 mochten de Urker Zangers weer van zich laten horen en deden dat met het prachtige lied ‘Alle roem is uitgesloten’. Daarna werd gezongen over de Goede Herder: The Lord is my Shepherd, en ook werd gezongen over de “Mansions of the Lord” waar wij allen veilig zullen zijn in het eeuwige Licht.

Gemengd koor Sursum Corda ging verder met het mooie lied ‘Lord I stretch my hands’ en ook werden een aantal klassieke liederen van Mendelssohn op fraaie wijze uitgevoerd. Het koor besloot hun bijdrage met de finale van het oratorium Jozef gecomponeerd door Marco den Toom: Geloofd zij onze God.

De Urker Zangers mochten nog een tweetal Gospel Songs zingen: Albert de Vries mocht soleren bij het lied ‘Crying in the Chapel’ en het koor sloot af met het prachtige lied van Mosie Lister: ‘The King and I’. De avond werd besloten met massale koor- en samenzang van het bekende en populaire lied ‘Lichtstad met uw paarl’en poorten. Het einde van een prachtig jubileumconcert in Sliedrecht.