Kerstnacht te Nijkerk

Wat kunnen mensen soms verwachtingsvol naar iets uitkijken. Het hoort ook zo bij kerst, uitkijken naar, verwachting. We mochten uitkijken naar de Kerstnachtviering in de Kruiskerk van Nijkerk, waar ons koorlid Klaas van der Sloot de voorganger is en het thema voor de dienst: Mag ik dan bij jou? Nadat we in Sneek al mochten ervaren dat ons kerstrepertoire klinkt als een klok, konden we niet wachten om het weer ten gehore te mogen brengen. Uiteraard wordt er in de kerstnacht veel gezongen, zoals de engelen ons ooit leerden en de dienst begon met massale samenzang, in de overvolle kerk die niet genoeg plaats kon bieden om alle belangstellenden te herbergen, waar het lied ‘Komt allen tezamen’, met tegenstem van het koor, een understatement werd. Het koor vervolgde met het lied van verwachting bij uitstek; ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’ en gaven we de boodschap door die in de kerstnacht ook al zingend verkondigd werd: ´Herders, ik boodschap, blij van stem, dat heden uw Messias kwam te Bethlehem´. De woorden, tevens de schriftlezing van deze avond, uit Micha 5, zijn daarmee in vervulling gegaan.

De samenzang werd op voortreffelijke wijze begeleid door Anne Kroeze, die ook het koor vergezelde op reis naar het verhaal van ‘Eeuwen geleden’ waarna ‘Heerlijk klonk het lied der englen’ en het kerstverhaal nog maar eens bejubeld werd in het lied ‘See amid the winter’s snow’. Samen met alle aanwezigen zongen we (uiteraard) ‘Stille nacht’ waarna dominee Van der Sloot aan de hand van de Syrische bijbelschrijver Lucas, ons de kern van het kerstevangelie samenvatte met de krachtige woorden van de engelen: vreest niet!

Solist Jonathan Mars zong de bemoedigende woorden ‘truth and love and hope abide, this Christmastide’. Mede dankzij het heerlijke voorspel van Anne jubelde het koor vervolgens uitvolle borst ‘Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd’. Het dankgebed werd door het koor afgesloten door het zingen van het gebed dat het kerstkind ons ooit leerde bidden: ‘Onze Vader’. Tot besluit van deze dienst klonk het plechtige ‘Cantique de Noël’, waarbij de broer van de voorganger het voortouw nam en bij het laatste koorgezang van deze nacht vertolkte Jacob Schenk op zijn unieke wijze de solo bij ‘Go tell it on the mountain’, waarbij de aanwezigen niet stil in de banken konden blijven zitten en naar hartenlust meezongen en meeklapten. Mag ik dan bij jou? Het was goed om samen ook deze kerstnacht bij het kind van Bethlehem te schuilen. Nog eenmaal vulden koor- en samenzang de kerk, met de ultieme woorden die passen bij zowel het kerstfeest, als bij de dankbaarheid voor deze fijne avond: ‘Ere zij God’.