Welkomdienst te Borger

We keken even onze ogen uit, er waren meer bezoekers in Goede Herder Kerk te Borger dan er in de kerkzaal pasten, er moesten stoelen in de hal bijgezet worden om iedereen een plaatsje te geven. Dat is een bemoedigend begin en maakt de reis meer dan de moeite waard! De avond kan dus al niet meer kapot, en laat dat nu ok het thema van deze dienst blijken te zijn. Onze dirigent Jacob Schenk was tevens gevraagd om de samenzang op het orgel te begeleiden, waarmee het zangplezier tot grote hoogte gestuwd werd.

Als koor zongen we voor de dienst ‘Vreugd, vrijheid, vree en zegen’ en ‘I will praise Him’ en votem en groet beaamden we met ‘Het gebed des Heeren’ gevolgd door de ‘Gouden harpen ruisen. Na de Bijbellezing uit Openbaring 1, waar een luide stem tot Johannes spreekt en waar we nu nog steeds naar mogen horen, zongen we samen met de gemeente eveneens met luide stem; ‘Heer, ik hoor van rijke zegen’. Voor de preek zongen we nog de lofpsalm 75 waarna Ds. T.J.Oldenhuis uit Emlichheim gloedvol uitlegde dat Gods Woord en Zijn belofte, niet kapot te krijgen zijn. Woorden van troost en bemoediging, die door het koor onderstreept werden met het lied ‘Dare to believe’, oftewel, durf het maar te geloven dat het waar en waarachtig is. Tot besluit zongen we een van de lievelingsliederen van ons mannenkoor ‘Neem mijn leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan Uw eer’ en zongen we tot besluit de passende woorden voor de terugreis; Take the name of Jezus with you’. En zo was het goed om samen te zingen in Borger. Een meer dan bemoedigend samenzijn.