Zangavond in Tiel

Koorzangavond St. Maartenskerk in Tiel.

Samen zingen met het Hollands jongerenkoor o.l.v. Peter Wildeman. Een avond voor “Woord en Daad”. Het Hollands Jongerenkoor begint met een prachtige bewerking van Psalm 24: Eigenaar en Maker, een oproep: “de wereld die er wonen, luister naar Zijn Stem”. Ds. W Nobel benadrukt in zijn opening het doel van deze avond: “Dat wij Hem mogen vinden, die ons eerst gevonden heeft”. Na samenzang, met orgelbegeleiding van Jan Rozendaal, met Psalm 133 leest de dominee ons voor uit de Bijbel. De gelijkenis van de talenten. Hij wenst alle aanwezigen een goede “voorzangavond” toe, een avond als inleiding op de zondag. Daarna zijn wij als ,,Urker Zangers” aan de beurt. Met orgelbegeleiding van Joost van Belzen zingen we eerst het gebed ‘Onze Vader’, gevolgd door Psalm 42. Deze kerk in Tiel is ons koor op het lijf geschreven. Hier namen we immers ook ons laatste Psalmen cd op. De aanwezigen luisteren aandachtig. Het ‘Si Iniquitatis Observaveris’ van Wesley klinkt prachtig in de gewelven van deze oude kerk. De klanken lopen weg in deze ruimte. Het lied ‘Heer, ik geef m’ aan U volkomen’ past mooi op deze avond van de talenten. Hoe zingen wij, tot eer van onszelf of tot eer van Hem? Het instrumentaal intermezzo van Peter Wildeman op orgel, Jacob Schenk op de vleugel en trompettist Wilhelm Groenendijk doet ons de adem inhouden.

Nu is het de beurt aan het Hollands Jongerenkoor, een projectkoor dat een aantal keren optreedt, ook in de Rotterdamse Doelen. In het bekende ‘Dank sei dir Herr’ valt het mooie crescendo van het woord “Dank” op. Bij het lied ‘Eenzaamheid’ zingt onze Jacob Schenk vanachter de vleugel de solo. Het lied loopt uit op de prachtige verzen uit Romeinen 8: niets kan mij meer van U scheiden, machten, krachten, lijden of dood! Het wordt vol overtuiging gezongen. Daarna komt Psalm 43. Wat is dit een mooi koor, jonge frisse stemmen, glashelder en zuiver. En dan uitlopend op couplet 4; Dan ga ik op tot Gods altaren, een machtige samenzang in deze volle kerk.

Na de meditatie volgt de samenzang van Psalm 105 waarna het Hollands Jongerenkoor zingt ‘Herschepping’ en ‘de Christenreis’. Een bijzonder mooie bewerking van Mark Brandwijk. Jammer dat hij er vanavond niet bij kon zijn. En een mooie tekst van zijn vader P. Brandwijk. Het koor staat er en zingt vol overtuiging. De ,,Urker Zangers” lopen zingend tijdens de samenzang van Psalm 25 naar voren. Indrukwekkend met het orgel en het Hollands Jongerenkoor achter ons en alle aanwezigen voor ons; want Gij zijt mijn heil o Heer, ‘k blijf U al den dag verwachten. In het volgende blok zingen wij het ‘ Angus Dei’ (Lam Gods) van Jenkins, de Joodse liederen ‘Yerushalayim’ en ‘Hava Nagila Hava’, dit is een bijzonder feestlied dat Hava Nagila, het wordt een van de hoogtepunten van deze mooie avond. Tot besluit zingen we dan nog de bede ‘Blijf bij mij Heer’. De collecte heeft ruim 600 opgebracht. Een mooi bedrag, de stichting “Woord en daad” kan er mee aan de slag. Na de samenzang van Psalm 4 vers 4 sluit ds. W. Nobel deze mooie avond met ons af. Het was een mooie voorzangavond naar de zondag toe, of moeten wij zeggen naar de “grote Toekomst’ toe … Hollands Jongerenkoor en Maartenskerk van Tiel, D.V. graag tot een volgende keer! 

J.K.S. Eijkelenboom