Jubileumconcert Jubilate Ede

Meer dan een puzzelwoord

Een plaats in Gelderland met drie letters. In veel kruiswoordpuzzels komt dit voor. Horizontaal of verticaal. De keuze is beperkt. ‘Epe’ kan, maar vaker is het ‘Ede’. Sinds 8 november heeft voor de Urker Zangers het uit het Veluwezand getrokken dorp meer betekenis gekregen dan een puzzelwoord.

Oude Kerk
Zo weten we dat er in het centrum van Ede een knoertoude kerk staat met een mooie akoestiek. Toren en delen van het schip dateren van de 14e en 15e eeuw. Het is een kruiskerk met een interieur van witte gewelven met blauw geschilderde ribben, die de ruimte omspannen waar bijna 600 mensen onder het woord kunnen zitten. Wat opvalt, is dat de preekstoel met front naar de zijbeuk is gericht. Een groot deel van de gemeente ziet de predikant kennelijk ‘en profil’. ‘Misschien zitten er scharnieren in’, werd er achter mij opgemerkt.

Feike Asma
Het Van Dam orgel dateert van 1877 maar is hier pas in 1967 geplaatst. Het komt oorspronkelijk uit Nieuwe Niedorp uit de kop van Noord-Holland. Bij de overplaatsing van het instrument naar Ede trad Feike Asma op als adviseur. En het moet gezegd worden: het instrument komt in de ruimte goed tot zijn recht. In ieder geval beter dan het elektronische koororgel dat in verband met het concert in het koor van de kerk was geplaatst. 

Juich!
Wat we ook weten is dat de Hervormde gemeente van Ede, die van het gebouw gebruik maakt, een groot gemengd kerkkoor heeft met de klinkende naam: ‘Jubilate’ (Juich!). Dat koor staat onder leiding van de ons al bekende Peter Overduin. De man met de grote bos haar en zijn enthousiaste blik, die we al eerder met zijn koren in Gorkum, Oudenbosch en Bolsward zijn tegengekomen. Jubilate bestond op 6 november jongstleden 55 jaar en dat was voor de ruim 100 leden een reden om op deze zaterdagavond met ons als Urker Zangers een muzikaal lustrumfeestje te vieren, waarin dankbaarheid, lof en verwachting mochten doorklinken. Dat kwam ten volle naar voren in het lied ‘Wij danken U’, geschreven door Remco Hakkert). Jubilate juichte uit volle borst, met Jacob Schenk als solist. 

Voor Uw trouw o Heer, door alle jaren heen.
Voor Uw zegen elke dag, danken wij U.
Voor Uw liefde Heer, dwars door het donker heen.
Voor Uw Zoon die alles gaf, danken wij U. 
Wij danken U, o hoogste Heer, ons loflied prijst Uw naam.
Want U komt toe de hoogste eer, wij danken U o Heer.
  Voor de mensen Heer, trouw door de jaren heen.
Voor hun warmte elke dag, danken wij U.
Voor dit samenzijn, bouwend op U alleen.
Voor het uitzicht naar die dag, danken wij U.
  Wij danken U, o hoogste Heer, ons loflied prijst Uw naam.
Want U komt toe de hoogste eer, wij danken U o Heer.
 
Groot is Uw trouw o Heer, groot is Uw trouw o Heer.
Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw o Heer, aan mij betoond.
Wij danken U, o hoogste Heer, ons loflied prijst Uw naam.
Want U komt toe de hoogste eer, wij danken U o Heer.

Meevieren
De Urker Zangers hebben volop meegedaan aan herdenking en feestvreugde. Het is altijd weer frappant hoeveel volume de mannen van Urk kunnen voortbrengen, zelfs al staan er dan – zoals deze zaterdag – slechts ruim dertig. Begeleid door Bert Elbertsen op het orgel en André van Vliet op de vleugel werd de ruimte van de kerk met volle borst gevuld met bijvoorbeeld ‘Ruwe stormen’, het laatste couplet van ‘I will praise Him’ en het slotakkoord van ‘Yerushalayim’ (solo Lub Weerstand). Maar er waren ook weer de meer ingetogen kippenvelmomenten, zoals bij ‘Be Still my soul’ en ‘The long day closes’. Solo’s op het Van Dam orgel en de piano, solozang van Jacob Schenk en twee maal een samenzang van dankliederen, zorgden ervoor dat uiteindelijk iedereen van de ongeveer 500 aanwezigen op de een of andere wijze een aandeel in het feestje heeft gehad.

Toegift
Voor de apotheose van de avond stelden alle medewerkenden zich op in het koor van de kerk. Alle stemmen en instrumenten bundelden zich in een volumineus slotakkoord. Met de Exodus Song werd het oog gericht op de toekomst waarin een beloofd land ons wacht en in het ‘Hava Nagila Hava’ werd nogmaals de feestvreugde onderstreept: ‘Laten we vrolijk zijn’. Het was één groot Jubilate!

En ja hoor: Ede is veel meer dan een puzzelwoord.

Wouter de Boer