4 jubilarissen gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap

Op de eerste repetitievond van het nieuwe jaar 2014 werden de leden en partners van de ,,Urker Zangers” van harte welkom geheten door het bestuur en de dirigent, en werden de beste wensen voor het nieuwe jaar uitgewisseld, onder het genot van een hapje en een drankje. Het bestuur had het tweede deel van deze eerste repetitieavond tevens uitgekozen om enkele leden te huldigen vanwege hun 25 jarig zangjubileum bij ons koor, in totaal 4.

Ik begin bij diegene die per 1 maart 1988 lid is geworden en dus al bijna 26 jaar lid is van ons koor: Lub Weerstand. Lub is één van onze trouwe leden waar je altijd een beroep op kunt doen, ook al heeft het niks met de zang te maken. Zelf heb ik het grote genoegen om naast hem te mogen staan tijdens de repetities en optredens. Die enkele keer dat Lub verstek moet laten gaan voel ik me “ongemakkelijk”. Lub heeft ook de bestuurskant van de ,,Urker Zangers” meegemaakt en daar zijn we hem nog steeds dankbaar voor. Een aantal jaren geleden overkwam Lub een zeer ernstig motorongeluk. Voor zijn leven werd gevreesd! Wonderwel, na een lange tijd van revalidatie en hulp van zijn geliefden en van onze Grote God kwam hij er weer bovenop. Lub zorgt bij tijd en wijle voor een vrolijke opmerking die de lach spieren danig in beweging kunnen brengen. Lub van harte gefeliciteerd met dit jubileum en nog vele zangjaren toegewenst!

Op 1 mei 1988 werd onze huidige secretaris, Frans Brouwer lid van de ,,Urker Zangers”. Frans is een geweldige kracht binnen het bestuur en ik ben hem daar zeer erkentelijk voor. Dank daarvoor Frans. Frans moest wel lid worden van dit koor uiteraard vanwege de familie banden. Toch? Gekheid natuurlijk. Frans zingt zijn bariton partij met verve en help nieuwe leden graag op weg tussen alle moeilijke muzieknoten door! Ook de vrolijke noot tijdens de repetities schuwt hij niet. Je kunt op Frans altijd een beroep doen, niks is hem te gek. Frans van harte gefeliciteerd met dit 25 jarig jubileum en nog vele zangjaren toegewenst!

Op 1 januari 1989 is Jan van Dijken lid geworden van de ,,Urker Zangers”. Jan, een uit de klei getrokken Groninger, voorheen leraar op het Berechja-college, nu genietend van zijn pensioen, is dus net 25 jaar lid van ons koor. Of het toeval is geweest of niet, en of het mee gespeeld heeft, weet ik ook niet, maar in die tijd was de nestor van ons koor, Johan van der Sloot, directeur van ditzelfde college … Dus een zetje in de richting van ons koor kan dan snel gemaakt zijn. Toch? Maar nogmaals, ik weet het niet. Ook hij heeft deel uit mogen maken van het bestuur en wel als penningmeester. Jan is een vaste kracht bij de 1e tenoren met zijn heldere hoge tenor stem en als er iets wat uitspraak of klemtoon hem niet aanstaat, komt zijn onderwijzend vermogen direct naar boven. Hulde Jan, ga zo door. Jan, ik hoop en wens dat je ons koor nog vele jaren zingend mag dienen. Van harte gefeliciteerd met dit jubileum! 

Tot slot, het volgende liedje! Het volgende liedje, jawel een uitdrukking van een markant figuur binnen onze vereniging. Op 1 januari 1989 werd Frits van der Sloot lid van ons koor, wie kent hem niet? Frits is een altijd “aanwezig” persoon op de repetities. Positief overigens. Frits is een fijnproever eerste klas en dat niet alleen vanwege zijn werk. Hij heeft een stem als van een “niet gelijkzwevend” orgel. Laat de moeilijke stukken maar aan hem over. Hij zet zich met de volle 100% in voor de ,,Urker Zangers”. Hij is de man van alle convocaties die weer de deur uit moeten, hij is één van de drijfveren achter onze vernieuwde site. Kritisch? Jazeker, maar wel positief. En ja, hij is de zoon van en vernoemd naar! We weten het Frits. Frits is één van de steunpilaren van ons koor en zeker van de 2e tenoren. Hij kent zijn plaats, de achterste rij! Dit uiteraard vanwege zijn lengte. Frits van harte gefeliciteerd met dit jubileum en nog vele Urker Zanger jaren toegewenst.

Gerard Roskam
Voorzitter