www Kom Dienst te Grijpskerk

GRIJPSKERK – Het optreden van mannenkoor ,,Urker Zangers” in de WWW.kom.dienst was zondagavond een succes. Het was weer ouderwets vol in de kerk aan de Nic. Grijpstraat te Grijpskerk.

In deze dienst sprak ds. Nico Vennik uit Groningen over Mozes en hoe hij het zelf eerst wilde doen op zijn eigen manier. Later ging Mozes zijn talenten langzamerhand in dienst stellen van God en zijn volk. Het bekende mannenkoor Urker Zangers uit Urk begeleidde deze dienst o.l.v. de inspirerende dirigent, zanger en virtuoos piano- en orgelspeler Jacob Schenk.

Tijdens deze bijeenkomst zongen de zangers uit hun eigen repertoire een aantal liederen met solo’s van o.a. Jacob Schenk, Tonny Ruiten en Willem de Vries. ‘Het voelde weer als thuis komen hier in Grijpskerk’, zo verwoordde Jacob het tijdens zijn introductie. Aan het einde was er een staande ovatie voor het exclusieve en waardevolle optreden.

De ,,Urker Zangers” brachten deze avond vertrouwd repertoire, zoals ‘Vaste rots van mijn behoud’, ‘Zing van Zijn trouw’ en Psalm 25. De Engelstalige hymne ‘the Lord is my shepherd’ sloot mooi aan bij het thema van de dienst, Mozes was immers ook herder tijdens de periode dat hij in Midjan woonde, waarna hij uiteindelijk het volk Israel met zijn herdersstaf uit Egypte leidde. Op speciaal verzoek brachten de zangers de ‘Gospel train’ mee naar Grijpskerk, om marcherend weer huiswaarts te keren na het zingen van ‘March on’, waarin wordt bezongen dat ‘Mozes was a leader in a chosen ban’ en  dat was deze dienst meer dan duidelijk geworden. Het was fijn om weer in Grijpskerk te zijn!

Met dank aan G. Geersing