Zingen voor Israel te Oldemarkt

De dienst in Oldemarkt was een aaneensluiting van samenzang en koor- en solozang. Het prachtige Scheurorgel werd bespeeld door Carl Visser en na een aantal mooie liederen samenzang was het eerste koorlied van het mannenkoor een lied over de trouw van onze Vader: ‘Zing van Zijn trouw’, bewerkt door onze oud dirigent Frits Bode. Dit werd vervolgd met de woorden van Psalm 25 waar het onderwerp van de dienst werd aangehaald, “Laat Uw hand in tegenspoed, Israël verlossing zenden.” Na verdere samenzang vervolgden de ,,Urker Zangers” met de woorden van koning David ‘De Heer is mijn herder’ in de versie van ‘The Lord is my shepherd’, geschreven door Howard Goodall.

Geen is er heilig als de HEER, er is geen andere god dan U, geen rots is er als onze God” werd beleden met de woorden van het lied ‘Rots waarop wij bouwen’. Terwijl de stortregens op de kerk nederdaalden zong het mannenkoor van de milde regen in het lied ‘Heer ik hoor van rijke zegen’. Beide liederen werden beurtelings met het publiek gezongen.

Afwisselend van de koorzang was er ook de indrukwekkende soliste Eline Bakker uit Steenwijk. Zij drukte iedereen het zwijgen op met haar mooie en zuivere stem waarin zij net als het mannenkoor haar Heer wilde loven. Na een moment van meditatie drukte de solist van de ,,Urker Zangers” de gemeente op het hart om te durven geloven in de verlossing van het volk van Israël met de Negrospiritual ‘Dare to believe’.

Een zeer passend lied bij de Israëldienst werd door de ,,Urker Zangers” speciaal weer eens uit de muziekkast te voorschijn getoverd en we zongen het lied ‘The Exodus song’. Dit lied bezingt het beloofde land welke de Israëlieten van God gekregen hebben om er in te wonen. Natuurlijk denken wij aan het beloofde land welke God aan al zijn kinderen beloofd heeft na het einde van dit leven op aard. In aansluiting op de meditatie werd door de Urker manen nog gezongen een pelgrimslied. God sluimert niet, hij slaapt niet, hij is de wachter van Israël (Psalm 121).

Jonathan Mars