Concert in De Dorpskerk van Dalen

Net als vorig jaar, op 28 september te gast in Dalen.
Met als speciale gast, zangeres Lammy van Urk-Post.

Het koor begon met een mooie ‘inzinger’, n.l. psalm 25 in een bewerking van Klaas Jan Mulder. Een heel mooie bewerking overigens. Hierna volgden enkele andere liederen, waarbij vooral het “Straf mij in uw gramschap niet” opviel. Hoe ingetogen en mooi werd dit lied gezongen. Een compliment voor de dirigent Jacob Schenk, die in staat is zijn koor zo te laten zingen.

Na het eerste blok liederen volgde het “Ave Maria”, opus 52 no.6 van Franz Schubert, gezongen door Lammy van Urk-Post met begeleiding van Rienk Bakker op de piano. Alsof ze al jaren samen optraden. Onder fraaie muzikale begeleiding van Rienk werd dit lied met veel gevoel prachtig uitgevoerd. In het tweede blok liederen, gezongen door het koor, viel vooral ”Livin’ humble” op. Hebt u ooit een speld horen vallen in een kerk? Het had nu gekund. Zo mooi, onder doodse stilte. En dat in een stampvolle kerk. Hierna werd ‘Bolen Milezi’ gezongen, een volksliedje uit Macedonië. Lammy en Tony Ruiten waren in dit lied de solisten. Vol spanning en melodieus werd dit lied ten gehore gebracht. 

Toen was het de beurt aan Rienk Bakker op het orgel. Hij speelde het “Preludium in C”, een niet al te ‘zware’ compositie van J. S. Bach. Dit goed in het gehoor liggend muziekstuk werd met verve uitgevoerd. De ,,Urker Zangers” stonden alweer klaar. Eens waren ooit de Kozakken in Dalen geweest om het leger van Napoleon op de vlucht te jagen, zo werd ons verteld. Welnu, de laatste Russische kreten waren in de verte nauwelijks uitgestorven of er werd al een Russisch lied in de dorpskerk ten gehore gebracht en wel door de ,,Urker Zangers”, n.l. “De twaalf rovers”, naar een oude Russische legende, in een bewerking van Iroplof. Toen het werd aangekondigd merkte Lammy op: “Het wordt wel in het Duits gezongen, maar het klinkt heel Russisch”. De solo werd vertolkt door Jacob Schenk. Er was tenminste één toehoorder in de kerk die even haar zakdoek nodig had om een paar tranen weg te vegen. Dit zegt al genoeg, hoe dit lied bij de toehoorders is overgekomen. Jonathan Mars was de solist, zijn debuut overigens, in het volgende lied: “Mijn Nederland”. Enthousiast werd er door het publiek meegezongen. 

Alsof ze al jaren samen optraden werd nu “Because we believe” van Bocelli uitgevoerd: solisten Lammy van Urk-Post en Jacob Schenk met op de piano Rienk Bakker. Het was genieten voor het publiek en waarschijnlijk ook voor degenen die het uitvoerden. “Dare to believe” werd nu gezongen met Lammy en Jonathan als solisten en Rienk op de piano. De mensen werden op een gegeven moment wat ongerust want de pianist hield maar niet op met het tussenspel. Lachende gezichten her en der, zo in de trant van: ‘t Is wel mooi en hoe kan hij dat zo lang volhouden, maar komen we vanavond nog weer thuis? Er kwam gelukkig voor hen een einde aan en langzamerhand ook aan het concert. Nog twee liederen werden er gezongen: “I ll wish I had given Him more” en “The Exodus Song”. De ,,Urker Zangers” en hun medewerkers werden beloond met een daverend applaus waarop het koor reageerde met een toegift: “March on”. Dit was dan ook het definitieve einde van het concert. Aan een schitterende avond was een einde gekomen. Met een voldaan gevoel keerden de ,,Urker Zangers” dan ook naar de bult en naar andere plaatsen in de polder, terug.

Jan van Dijken