Jaarvergadering 2013

Onze jaarlijkse ledenvergadering
Jean de Heus 40 jaar koorlid en lancering nieuwe website! 

Dinsdag 26 maart werd in Zalencentrum Irene meer gepraat dan gezongen, het was tijd voor onze Jaarvergadering, anders gezegd, onze jaarlijkse ledenvergadering. Onder leiding van voorzitter Gerard Roskam werd er teruggekeken op het afgelopen jaar 2012 en vooruitgekeken naar wat 2013 onze allemaal mag brengen.

Secretaris Frans Brouwer had het jaarverslag 2012 geschreven en in dankbaarheid mocht worden teruggezien op mooie en muzikale momenten. Penningmeester Simon Louwerse kon dan ook met plezier de jaarrekening presenteren. Het bestuur heeft de zaakjes goed op orde en de leden konden dan ook van harte decharge verlenen aan de bestuurlijke werkzaamheden en inspanningen voor ons koor. Uiteraard werd er over uiteenlopende zaken van gedachten gewisseld en kregen de leden uitgebreid de kans hun wensen kenbaar te maken.  Ook werden na 45 jaar de statuten aangepast, waardoor deze beter passen bij de huidige tijd.

Muzikale begroting

Dirigent Jacob Schenk presenteerde zijn muzikale begroting, een muzikaal pad dat weer uitloopt naar een Eindejaarsco