Jaarvergadering 2013

Onze jaarlijkse ledenvergadering
Jean de Heus 40 jaar koorlid en lancering nieuwe website! 

Dinsdag 26 maart werd in Zalencentrum Irene meer gepraat dan gezongen, het was tijd voor onze Jaarvergadering, anders gezegd, onze jaarlijkse ledenvergadering. Onder leiding van voorzitter Gerard Roskam werd er teruggekeken op het afgelopen jaar 2012 en vooruitgekeken naar wat 2013 onze allemaal mag brengen.

Secretaris Frans Brouwer had het jaarverslag 2012 geschreven en in dankbaarheid mocht worden teruggezien op mooie en muzikale momenten. Penningmeester Simon Louwerse kon dan ook met plezier de jaarrekening presenteren. Het bestuur heeft de zaakjes goed op orde en de leden konden dan ook van harte decharge verlenen aan de bestuurlijke werkzaamheden en inspanningen voor ons koor. Uiteraard werd er over uiteenlopende zaken van gedachten gewisseld en kregen de leden uitgebreid de kans hun wensen kenbaar te maken.  Ook werden na 45 jaar de statuten aangepast, waardoor deze beter passen bij de huidige tijd.

Muzikale begroting

Dirigent Jacob Schenk presenteerde zijn muzikale begroting, een muzikaal pad dat weer uitloopt naar een Eindejaarsconcert in ’t Voorhuys Emmeloord, waaraan in 2013 wordt meegewerkt door The Unknown Allstars van Marius Preda. Nadat de afgelopen jaren de werken van Charles Gounod en Franz Schubert wat meer aandacht hebben gekregen, dit jaar zullen de bekende koorwerken van Giuseppe Verdi de toonzetten voor wat betreft het betere studiewerk. Deze muzikale route van onze dirigent mocht brede instemming van het koor ontvangen!

Jean de Heus 40 jaar koorlid!

Last but not least mocht koorlid Jean de Heus een gouden koorspeld in ontvangst nemen vanwege zijn 40 jaar lidmaatschap van ons mannenkoor! Natuurlijk werd Jean hiermee van harte gefeliciteerd en werd dat gevierd met een hapje en een drankje.

Nieuwe website

Tot besluit van de vergadering werd de vernieuwde website van ons koor gepresenteerd. De oude website was prachtig, maar was technisch verouderd. De vernieuwde site kan weer een aantal jaren vooruit en is nu ook goed te bezoeken via mobiele telefoons en tablets.

Vol goede moed gaan we verder met het jaar 2013, waarin we onze 45ste verjaardag al mochten vieren met 2 prachtige concerten en waar we uitzien naar weer vele mooie en muzikale hoogtepunten. Graag allemaal tot ziens en vooral: tot horens!