Feest in de Immanuëlkerk bij onze 45ste verjaardag

Jubileumconcert: 10 februari 1968 – 13 februari 2013 
Met als gastkoor het Urker Mannenkoor ‘Hallelujah’ 

Je voelde Biddagavond 13 februari, toch wel een beetje spanning tijdens het binnenkomen van de beide mannenkoren in de Urker Immanuëlkerk. Hoe zou het gaan? Het was erg goed dat we voor het optreden even met elkaar van gedachten konden wisselen, dit om de spanning een beetje te breken.

Het prachtige koraal ‘Van U wil ik zingen’, bewerkt door Henk Held, was het eerste gezamenlijke lied dat door beide koren werd gezongen. De toon werd hierdoor gezet. Je kunt heel goed merken dat beide koren dit op hun repertoire hebben. Wij zagen de mensen genieten in de kerk. Ons 45 jarig verjaardagfeest kon gevierd worden, samen met onze gastkoor “Hallelujah”.

Beide koren lieten zich van hun beste kant horen. De ,,Urker Zangers” openden met een drietal Psalmen van hun laatst verschenen cd, t.w. Psalm 89 (van oud-dirigent Frits Bode), Psalm 100 (Klaas Jan Mulder) en Psalm 150 (Alph. Vranken). Na de eerste samenzang, kreeg het mannenkoor “Hallelujah” de gelegenheid om zich te laten horen. Prachtig klonk Psalm 101, ‘Nader mijn God’ (beide van onze gezamenlijke oud-begeleider Klaas Jan Mulder) en het ‘O Bone Jesu’ (Marc’Antonio Ingegneri).

Hoogtepunt van deze avond was toch wel het gezamenlijke optreden van beide koren. Op deze Urker Biddag zongen we het ‘Biddaglied’, een Nederlandse tekst van wijlen koorlid Hendrik Kramer op de melodie van ‘Bless this house’ en de ‘Battle Hymn of the republic’, werden op hoog niveau door beide koren gezongen.

Al met al een geweldig mooie avond. En om de woorden van onze voorzitter Gerard Roskam te onderschrijven: een prachtig verjaardagsfeestje! Maar dat kan ook niet anders, als je vakmensen als de dirigenten Jacob Schenk en Bert Moll en de begeleider Rienk Bakker hebt om mee samen te werken!

Lees ook een reactie uit het publiek in Het Urkerland: Indrukwekkend

Jaap Koffeman