Dubbel feest: jubileum dirigent en uitreiking cd

Presentatie en uitreiking van de nieuwe cd: ‘k zal psalmen zingen tot Zijn eer
en
Jubileum Jacob Schenk, 12½ jaar dirigent van de ,,Urker Zangers”! 
 

Een bijzondere repetitieavond op dinsdag 9 oktober 2012. Eerst wordt er flink geoefend voor het komende concert in Heiloo, maar na de pauze valt er wat te vieren, reden waarom de vrouwen van de leden ook zijn uitgenodigd in de grote zaal van ‘Irene’. Voorzitter Gerard Roskam heeft de eer om de eerste exemplaren van de gloednieuwe Psalmen-cd uit te reiken. Een speciale productie met unieke bewerkingen uit de jaren ‘60 en ‘70 van de hand van de maîtres Klaas Jan Mulder en Frits Bode, die een goede indruk geven van deze stijlperiode. Jacob Schenk, Rienk Bakker en de zangers hebben er hun best op gedaan en het resultaat mag er zijn: Een document wat niet aan harmonie en zeggingskracht heeft ingeboet. De voorzitter overhandigt de eerste exemplaren aan dirigent Jacob Schenk en vertegenwoordigers van de familie Bode en Mulder, Jan Bode en Jan Mulder, welke deze met genoegen in ontvangst nemen. Organist Rienk Bakker is deze avond helaas verhinderd maar zal zijn exemplaar nog ontvangen. Vervolgens worden de aanwezigen getrakteerd op twee live uitvoeringen: Psalm 75 (F. Bode) en Psalm 42 (K. J. Mulder).

Jubileum Jacob Schenk, 12½ jaar dirigent van de ,,Urker Zangers”!

Jacob Schenk is 1 april 2000 als dirigent begonnen bij de ,,Urker Zangers” en is dus al 12½ jaar de muzikale manager van het koor. En dat doet hij goed. De voorzitter spreekt uit dat bestuur en leden blij zijn met de bijzondere muzikale kwaliteiten van Jacob die hij met het koor wil delen. Ook echtgenote Albertje wordt bedankt. Het is immers inherent aan het vak van musicus is dat je vaak weg bent en daarom ook van het thuisfront de nodige support wordt gevraagd. De voorzitter spreekt de wens uit dat dirigent en koor nog lang met elkaar mogen samenwerken en overhandigt als blijk van waardering een attentie. En zo is het een gedenkwaardige avond die onder het genot van een hapje en drankje in een goede sfeer besloten wordt. 

Voorzitter Gerard Roskam overhandigt Jacob Schenk een gevulde enveloppe