Pelgrimsdienst 80-jarige Pelgrimskerk Zoetermeer

Pelgrimstocht naar Zoetermeer
Pelgrimsdienst waar meerdere jubilea werden gevierd

Een oproep tot stenengooien. ‘Als ze het maar niet letterlijk nemen’, verzuchtte een vriend die politieagent is in Den Haag. Uit de zakken van zijn jasje toverde de Urker Klaas de Boer op zondagavond 16 september in de Pelgrimskerk in Zoetermeer heel wat gladde stenen. Hij verwerkte die op drie manieren in zijn boodschap. Stenen om op te richten bij een speciale plek of gelegenheid. Stenen om een huis meer te bouwen, met een Hoeksteen als fundament. Stenen om te werpen en de reuzen in het leven tegemoet te treden. De zang van de ,,Urker Zangers” en stevige samenzang completeerden een opzwepende Pelgrimsdienst.

De 80-jarige Pelgrimskerk kerk was goed bezet. En daarvoor worden de Pelgrimsdiensten al 30 jaar lang georganiseerd: om waar de kerk aantrekkingskracht verliest een wervend programma te bieden van woord, muziek, zang en samenzang. De liturgie was toegesneden op het thema. Met begeleiding van oud-Urker Henk Harteveld op het Verschuerenorgel en met ondersteuning van de ,,Urker Zangers” zongen de Zoetermeerders de longen uit het lijf: ‘Ik bouw op U’, ‘Ik heb de Vaste Grond gevonden’, Psalm 118 (de Steen die door de tempelbouwers), ‘O Vader die Uw woning sticht’ en ‘‘k Wil U o God mijn dank betalen’ met in het tweede couplet die woorden van overgave: ‘Ik ken de Rots waarop ik bouwe’.

Ook het repertoire van de 45-jarige ,,Urker Zangers” vulde aan op het thema. Samen met de gemeente werd ‘Heer ik hoor van Rijke Zegen’ gezongen, gevolgd door ‘Vaste Rots’. Daarbij bleek maar weer eens hoe het karakteristieke Urker-Zangers-geluid ook in kleinere samenstelling gewoon kan blijven klinken. De 26 zangers die de zondagse reis naar Zoetermeer hadden ondernomen vulden in goede harmonie en stevige en heldere zang de kerkruimte. Rond Bijbellezingen en verkondiging werden een aantal mooie psalmen gezongen in zettingen van Frits Bode en Klaas Jan Mulder. Psalm 42, Psalm 89 en Psalm 133. Ook een voorproefje van de nieuwe CD die binnenkort zal verschijnen. Het dankgebed werd ingeleid met ‘Close to Thee’ en afgesloten met ‘The Lord’s Prayer’. 

Maar de kerk begon bijna letterlijk scheuren te vertonen bij de liederen waar de ,,Urker Zangers” ook bekend om zijn: de spirituals. Begeleid, gedirigeerd en stampvoetend in de maat gehouden door de bijna al 12½ jaar aan ons mannenkoor verbonden dirigent Jacob Schenk, ontlokten ‘Pilot lan’ de boat’, ‘Dare to Believe’ en ‘March on’ spontaan handgeklap en ovatie. Dat komt ook in deze kerk echt niet zo vaak voor. Vanaf de kansel voegde Klaas de Boer daar nog het nodige vuur aan toe. Deze ook Urker Zanger van het eerste uur steekt zijn voorkeur voor dit mannenkoor niet onder stoelen en kerkbanken.

De reacties na afloop van dit ‘Urker avondje’ in Zoetermeer waren vol lof. Iedereen vond wel iets van zijn of haar gading in psalmen of juist spirituals, liederen van overgave of lof, in samenzang en gesproken woord. En allen ervoeren enthousiasme en spontaniteit. Het stenengooien zal na zondag wel even de topsport worden in Zoetermeer. Als ‘vreemde’ Urker Zanger in Zoetermeer vond ik het een voorrecht om ons koor weer eens in mijn woonplaats te ontmoeten. Fijn dat zoveel mannen nu ook de omgekeerde route hebben gereden als degene die ik regelmatig neem. En besef dat de indruk die is achter gelaten nog lang zal blijven doorklinken. We hebben een geweldig talent …. of noem het maar een gladde steen. Op naar Dalen.

Wouter de Boer.