Urker Zangers zingen ‘van harte’ in de zomer 2012

Onze jaarlijkse medewerking aan “Zingen in de zomer” op Urk.
Van harte zongen we een aantal psalmen van onze nieuw Psalmen-cd.

Vanwege de vakantieperiode was het alweer bijna 2 maanden geleden dat we als koor samen gezongen hebben. Het was dan ook een mooie gelegenheid om op woensdagavond 22 augustus 2012 samen te zingen met en bij “Zingen in de zomer”, het bekende koor- en samenzangevenement dat ieder jaar wordt georganiseerd door het comité van de gezamenlijke evangelisatiecommissies Urk. Vanwege vakantievierende koorleden waren nog niet op volle sterkte en ook onze dirigent Jacob Schenk was nog ver weg, om van een welverdiende vakantie te genieten. Maar onze leden van ver waren er wel bij en zo konden we met een aardig koor aan de slag. Het was weer even wennen, maar gesterkt door de afgeladen volle Urker Bethelkerk en door de vertrouwde gezichten en handen bij de begeleiding door o.a. plaatsvervangend dirigent Rienk Bakker, organist Dub de Vries, pianist Arie Horst en violiste Sandra Strausa zongen we al snel weer uit volle borst en van harte onze muziek. 

Het thema bij “Zingen in de zomer” dit jaar was: “Van harte …” en als koor wilden we van harte onze aanstaande nieuwe Psalmen-cd onder de aandacht brengen, al was het maar omdat we op verzoek van de organisatie met het publiek samen een aantal liederen zouden zingen. En daar zijn de psalmen natuurlijk uitermate geschikt voor. Aan de hand van de rijke psalmen verdeelden we onze bijdrage aan deze avond in 3 blokjes, vrij vertaald naar het thema. Het eerste blokje muziek noemden we: van harte zingen van God. Met de gemeente samen deden we dat met Psalm 42 (zingen daar ik Hem verwacht) en als koor zongen we Psalm 108 (‘k zal psalmen zingen tot Zijn eer) en Psalm 89 (‘k zal eeuwig zingen), waarbij Dub de Vries op het orgel en Arie Horst op piano begeleidden.  

Onze tweede bijdrage had als thema: van harte schuilen bij God. We zongen met het publiek Psalm 25 (want ik kom tot U gevloden). Rienk kroop achter de vleugel om vandaar te begeleiden en te dirigeren bij ons lied over de schuilplaats ‘Vaste rots van mijn behoud’, met daarbij prachtig vioolspel van Sandra Strausa, gevolgd door het schuillied ‘Close to Thee’ en schuilden we uiteindelijk veilig aan boord bij de Bootsman toen we zongen ‘Pilot lan’ de boat’, een zogenaamde negro camp meeting song, door de aansluitende samenzang nog eens verduidelijkt en onderstreept met het lied ‘Zie ons wachten aan de stromen’. Onze derde bijdrage had als thema: van harte God liefhebben. Samen met alle aanwezigen zongen we het danklied Psalm 107 en zongen we als mannenkoor het vertrouwenslied ‘It is well with my soul’ en het liefdeslied Psalm 133. En omdat we van harte dankbaar mochten zijn voor deze fijne avond met zoveel mensen samen, besloten we met het volmaakte (dank)gebed: ‘The Lord’s Prayer’.

Nog een extra woord van dank aan Dub, Arie en Sandra, maar in het bijzonder aan plaatsvervangend dirigent Rienk Bakker. Enorm bedankt hoe we samen met jullie deze avond hebben mogen beleven, nu onze muzikale leider Jacob Schenk er niet bij kon zijn. We zien uit naar onze komende gezamenlijke optredens later dit jaar!

Dinsdag 4 september beginnen de repetities weer voor het nieuwe zangseizoen, alle zangers, maar ook alle geïnteresseerde mannen zijn van harte uitgenodigd. Zondag 16 september 2012 verlenen we van harte onze medewerking aan een soortgelijke avond als “Zingen in de zomer”, maar dan in Zoetermeer in de zogenoemde “Pelgrimsdienst”.