Aan wal geraakte Urker Zangers komen zingen op Urk

Vreemde Urker Zangers. 
Wouter de Boer, al 25 jaar van Urk af, maar niet van de ,,Urker Zangers” . . .

In het najaar van 1976 werd ik lid van de ,,Urker Zangers”. Frits Bode monsterde me: ‘tenor zeker?’ Hij gaf een riedeltje op de piano. Ik slaakte iets dat op hoge tonen leek. ‘Ja hoor, ik hoor het al. Tenor!’ Daarmee was mijn lidmaatschap bezegeld. Ik zong mee in de kerstnachtdienst en het eerste Biddagconcert (wat uitgroeide tot een jarenlang traditioneel ,,Urker Zangers” concert op de Urker Biddag – red.) in de Bethelkerk. 

Mijn vriend Klaas van der Sloot versterkte vanaf 1980 de tweede tenorstem. We zongen in Amerika, kriskras door Nederland. Mooie platen. We houden van dit koor. Een vriendenclub die VAN HARTE van zingen houdt. De heldere sound, het meeslepend ritme, een mooie balans. Geluiden van een geweldig gedreven wind tot een minuscuul pianissimo. Zingen in dit koor is als een virus. We lijden aan de Urker Zangerskoorts. Er is geen kruid tegen gewassen. Eens aangestoken, kom je er niet meer van af. 

Toen ik in 1983 naar het Westen van ons land vertrok, kon ik mijn lidmaatschap dan ook onmogelijk opzeggen. De eerste jaren kwam ik nog regelmatig weekenden op Urk en nam ik mijn plekje op de tweede rij van de tenoren weer in. Later werd mijn deelname helaas minder frequent. Ik werd lid van koren in Den Haag. Ik zing namelijk graag. Maar het meezingen met de ,,Urker Zangers” blijft toch bijzonder. 

Mijn vriend Klaas werd dominee in Oosternijkerk, Diever, Voorthuizen en Nijkerk. Ook hij lijdt aan dezelfde afwijking. Dat maakt dat we (hoewel we beiden al meer dan 25 jaar aan ‘de walle’ wonen) nog steeds lid zijn van ons koor en meezingen als het even kan. We proberen het repertoire thuis bij te houden en zo mogelijk ook enkele repetities mee te maken. En zo zijn er meer ‘vreemde’ Urker Zangers, die voor het kunnen meezingen met het koor op repetities, optredens en cd-opnames vele kilometers afleggen. In juni waren we erbij toen de nieuwe CD werd opgenomen met psalmen in bewerkingen van de twee toonkunstenaars die we in onze beginperiode van het koor zo goed hebben gekend: Frits Bode en Klaas Jan Mulder. Alleen de opname was al een feest. 

Natuurlijk hebben wij 22 augustus 2012 in onze agenda’s genoteerd. We zullen de afstand tussen onze woonplaatsen Zoetermeer en Nijkerk en de Urker Bethelkerk VAN HARTE overbruggen om erbij te zijn als onze ,,Urker Zangers” weer meewerken aan ‘Zingen in de Zomer’.

Wouter de Boer
Zoetermeer