Jaarvergadering 2012: terugblikken en vooruitzien

De ledenvergadering van 2012: terugblikken op 2011 en zelfs op 1979.
Erelid Jaap Koffeman hanteerde voor de laatste keer de voorzittershamer.
Dinsdag 20 maart 2012 was er de jaarlijkse ledenvergadering van ons mannenkoor. In onze repetitiezaal van Zalencentrum Irene werd er ditmaal vergaderd en teruggeblikt op het afgelopen jaar. Het jaarverslag en het financiële verslag waren door het bestuur weer keurig verzorgd en op orde aan de leden gepresenteerd. We mochten terugzien op een aantal mooie concerten en de inkomsten en uitgaven waren mooi met elkaar in balans. Het Eindejaarsconcert 2011 in theater ’t Voorhuys, in samenwerking met Sharon Kips, werd als een absoluut hoogtepunt ervaren. In dankbaarheid mocht weer worden vastgesteld dat we een gezonde vereniging zijn, met een eigen plek en geluid in de Nederlandse korenwereld. 

Natuurlijk werd er traditiegetrouw ook aan de inwendige mens gedacht. Maar echt smullen werd het pas toen dirigent Jacob Schenk zijn muzikale begroting aan het koor presenteerde! Die presentatie klonk als een klok. Het programma voor aanstaande Hemelvaartsdag werd vastgesteld, het programma voor het Eindejaarsconcert 2012 staat al helemaal in de steigers en last but not least: het repertoire voor de Psalmen cd, die we dit jaar (op veler verzoek) gaan opnemen en uitbrengen. Ook werden diverse aanvragen voor optredens besproken, maar om uiteenlopende redenen kunnen we lang niet alles honoreren. Een luxe probleem. 

We namen even een pauze om gezamenlijk te kijken naar een uitzending van het programma ‘Blik op toen’ van Omroep Flevoland. De aflevering ging over onze eerste concertreis naar Amerika, in 1979. Koorleden Wouter Kramer, (voorzitter van destijds) Jaap Koffeman en Johan van der Sloot vertelden over de ervaringen die we daar meegemaakt hebben. 

Erelid Jaap Koffeman was niet alleen op de beeldbuis in actie, deze vergadering fungeerde hij voor het laatst als voorzitter van onze vereniging. Uiteraard een hartelijk applaus van de leden voor zijn inzet in het bestuur en zijn niet aflatende enthousiasme om ons koor daar waar mogelijk te promoten, te presenteren en te representeren. Hulde! We hopen dat hij nog vele jaren zijn plaats bij de 1ste tenoren mag blijven invullen. In de bestuursverkiezing werd Frans Brouwer herkozen en Gerard Roskam werd verkozen om de vacature van Jaap Koffeman te vervullen. De bestuursleden zullen de komende weken zich beraden over de verdeling van de functies. Er werd natuurlijk ook nog gezongen. Bij gebrek aan een piano ging dat a capella. Alle koorleden door elkaar heen, wat een prachtige klank. Hoe toepasselijk zongen we ‘Heer ik hoor van rijke zegen’. Wat blijft het toch bijzonder om een Urker Zanger te mogen zijn. En tot besluit die mooie gedachte: eens een Urker Zanger, altijd een Urker Zanger! Het passende slot van de ledenvergadering en het passende slot van de uitzending over onze Amerika-reis.