Urker Zangers weer present in Heerhugowaard

Mannenkoor ,,Urker Zangers” weer in de Dionysiuskerk te Heerhugowaard.
Medewerking aan alweer een feestelijke evangelisatieavond!
Zondagavond 26 februari 2012 ‘stoomden we op’ naar Heerhugowaard om weer medewerking te verlenen aan de jaarlijkse interkerkelijke zang- en muziekavond daar, die traditioneel wordt georganiseerd in de Dionysiuskerk. Net als vorig jaar waren de ,,Urker Zangers” van de partij, natuurlijk o.l.v. Jacob Schenk, die begeleidende van achter de piano zijn mannen ook dirigeerde. Ook dit jaar werd het weer een feestelijke evangelisatieavond. De grote kerk was goed gevuld met mensen afkomstig uit verschillende kerkgenootschappen. Muziek maken verbroedert, zo weten we bij de ,,Urker Zangers” uit ervaring. Helaas moesten we deze avond onze markante 1ste tenor (zowel qua stemgeluid als persoonlijkheid) Tonny Ruiten missen. Wat was hij er graag bij geweest, maar hij is momenteel echter te ziek om zijn grote passie, zingen, uit te oefenen. 

We werden allerhartelijkst welkom geheten door diaken Frank Kamp. Jacob Schenk dirigeerde niet alleen ons mannenkoor, maar ook de samenzang, die weer op voortreffelijke wijze werd begeleid door onze vriend en oud-Urker Dub de Vries achter het orgel en vriend Arie Horst achter de piano. Hierbij vertolkte Jacob ook nog eens een solo. Dub en Arie vormen samen met violiste Sandra Strausa en klarinettiste Iris van Diesen het prachtige Ensemble Sonore en zij openden als instrumentale medewerkers deze muziekavond. De ,,Urker Zangers” volgden met ‘The Lord’s Prayer’ en voor het eerst sinds lange tijd zongen we weer het prachtige lied ‘Vaste rots van mijn behoud’, al was het maar omdat Sandra Strausa haar vioolspel hier zo fraai bij past. Eerst mocht het jongerenkoor Spirit en vervolgens het interkerkelijk gemengd koor Vergutas optreden voor hun eigen thuispubliek en vonden dat best spannend, zo vertelden ze. Maar het zangplezier spatte er vanaf en het klonk als een klok. Op speciaal verzoek zongen wij met de gemeente samen ‘Er is een God die hoort’, waarna ook het Worship Team Sjaloom een muzikale stempel op deze feestavond mocht drukken. Wij zongen: ‘Mijn herder is de Here God’ en ‘It is well with my soul’, waarna er en collecte gehouden werd voor het goede doel en er was een korte overdenking door br. Schoorstra.

Op verzoek een ingelast lied na de pauze, een kort moment van medeleven met de Koninklijke familie; we zongen in verband met de zorgelijke toestand van Prins Friso ‘Nader mijn God bij U’. Daarna gezamenlijk met het publiek Psalm 116. Vervolgens ‘Be still, my soul’, een lied van troost en verwachting, gevolgd door ‘Dare to believe’, een lied van bemoediging en verbondenheid en we zongen over de ‘Dry bones’, een lied van afhankelijkheid en verwondering en tot besluit het machtige loflied: Hallelujah Chorus van Händel. Er was zoveel te beleven deze avond in de Dionysiuskerk, teveel om op te noemen. Het programma was misschien wel wat overvol en lang. Maar wat was het weer goed en bemoedigend om met zoveel verschillende mensen samen muziek te maken in Heerhugowaard. We ‘stoomden terug naar de Bult’ in spookachtige mist. Ondanks de aangekondigde afsluiting van de Ketel‘spook’brug, was deze mysterieus genoeg gewoon open voor het verkeer, waardoor we gelukkig niet nog eens een flink stuk moesten omrijden. Ach, dat hadden we kennelijk wel verdiend, toeval bestaat immers niet . . . 

Ons volgende optreden zal een bijdrage zijn aan het Korenconcert op Hemelvaartsdag in de Urker Visafslag.