Interactieve zangavond in Wittesteijn Emmeloord

Zingen met de vrienden van Wittesteijn 29 september 2011.
Interactieve zangavond tussen mannenkoor en publiek.
Op donderdagavond 29 september 2011 heeft mannenkoor ,,Urker Zangers”, deze keer onder muzikale en dirigerende begeleiding van Albert Metz, gezongen voor de bewoners van Verzorgingshuis Wittesteijn in Emmeloord. Voor een goed gevulde zaal opende de voorzitter van de Stichting Vrienden van Wittesteijn deze zangavond. Onze dirigent van vanavond Albert Metz licht nog even het programma van vanavond toe waarna we als aanvangslied zingen Psalm 42 vers 1 en 5. Voor velen klinkt deze psalm meteen vertrouwd en wordt daardoor al spontaan meegezongen. In het eerste deel van de avond hebben we o.a. nog het lied ‘Rots waarop wij bouwen’ gezongen, in de bewerking van Henk Held, oud-beiaardier van de Emmeloordse watertoren, welbekend bij de hoorders. De interactie met de zaal is groot vanavond, de samenzang van Psalm 116 klinkt hierdoor ook zeer overtuigend.

Na de pauze zingen de ,,Urker Zangers” het prachtige lied ‘Gouden harpen ruisen’. Het bekende lied ‘Heer ik hoor van rijke zegen’ wordt zeer gewaardeerd bij het publiek op rijke leeftijd. Zoals we als ,,Urker Zangers” gewend zijn hebben we ook deze avond een aantal negrospirituals gezongen. Bij wijze van verrassing werd voor deze avond de bas Pieter Dekker door onze dirigent naar voren geroepen om de solopartij in het lied ‘Dare to believe’ (Durf te Geloven!) te zingen. In de door Jacob Schenk bewerkte negrosong ‘Angel Band’ zong solist Lub Weerstand over de prachtige onsterfelijke toekomst na het aardse leven. Als blijk van waardering werd vanuit het publiek spontaan gevraagd of we met elkaar psalm 68 vers 10 ter afsluiting zouden kunnen zingen;


 Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons ‘t eeuwig, zalig leven;
Hij kan, en wil, en zal in nood,
Zelfs bij het naadren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Deze psalm als afsluiting van deze avond, werd gezongen en gemusiceerd recht uit ieders hart; wat een perspectief zo op de donderdagavond!

Mathijs Merkelijn.