Meewerken aan de 35ste ‘Zingen in de zomer’

De 35ste verjaardag van ‘Zingen in de zomer’.
De ,,Urker Zangers” brachten het hiervoor speciaal geschreven themalied ten gehore. Anderhalf uur. Dat kost het om vanaf de Randstad naar Urk te rijden. Een hele onderneming voor een doordeweekse zomeravond in de Bethelkerk. Je zou dan toch denken dat je één van de weinigen bent die zo’n tocht aanvaardt. Wat is het echter een gewaarwording als de deuren van de consistorie opengaan en je in een bomvolle kerk schuchter je gereserveerde zangersplekje inneemt. Overal komen ze vandaan. Na afloop word ik aangesproken door Katwijkers, nota bene de plek waar ik werk. Mij achterna gereisd? Welnee! Gewoon op Urk voor Zingen in de Zomer. Tot uit het uiterste puntje van Zeeland komen de mensen om de Urker kathedraal tot de laatste plek te bezetten. Ruim elf honderd stemmen zingen en dubbel zoveel oren luisteren. Het is een machtig Bethelkerkkoor. De stevige samenzang wordt begeleid door Dub de Vries op het Meere-orgel en de uit Canada overgevlogen Andries Knevel op de Yamaha-vleugel. Denise Grandia laat haar dwarsfluit er doorheen klinken, Willem de Vries zijn solostem. Bijzonder moment is de “vrije samenzang” tijdens de collecte.

‘Heb je het al gehoord’, is het verbindende thema van de 35ste editie van Zingen in de Zomer. Dominee Tadema heeft er ernstige vragen over: zijn we horende doof? Zijn we schapen met een iPod in de oren? Bèèèèh. Horen we de stem van de Herder? Wij zijn het knielen verleerd, maar God zelf buigt zich in Jezus Christus naar ons toe. Nu heb je het gehoord. Kun je ook luisteren? Toen ik de convocatie kreeg, vroeg ik me nog af waarom de eerste twee zangblokjes van de ,,Urker Zangers” zo ingetogen moesten zijn. Het wordt me echter al gauw duidelijk. Het is allemaal opgezet. Het gaat om horen, luisteren en knielen en met een Herder in hoofdrol. Over de liturgie is goed nagedacht.

Onze eigen mannenkoorzang past dus helemaal in het thema. We zingen twee liederen van (wijlen koorlid) Hendrik Kramer. Misschien zijn het de eerste liederen die ik jaren geleden als aspirant-lid van ons koor meezong: ‘O God, die vol van liefde zijt’ en ‘Luister naar die blijde klanken’. Luisteren dus! Psalm 121 over de God die waakt: de Heer zal u steeds gadeslaan en uw gangen behoeden. Ook klinkt het bekende lied over onze Herder in de zetting van Jessie Irvine, een mooie melodie uit Schotland. We luisteren zingend naar de stem van God in ‘Be Still my Soul’ op de tonen van Jean Sebelius’ Finlandia. Vooral tijdens het a capella van het derde couplet loopt een rilling over mijn rug. De menigte in de Bethelkerk is muisstil. Dan volgt in het laatste couplet de ontlading: ‘wees stil mijn ziel, het uur nadert dat ik voor altijd met God zal zijn’! Tussen de optredens door presenteren we vierstemmig het speciaal door Cok van Hezel geschreven themalied: ‘Heb je het al gehoord’. Het is door Jan de Graaf op muziek gezet. Jacob Schenk soleert in het tweede couplet en alle aanwezigen zingen elkaar toe in het derde couplet: ‘neig dan uw oor en hoor naar Zijn stem’.

Alles klopt op deze avond! Zang, muziek, woord en samenzang. Het laatste blok van ons koor wordt een soort van toepassing: het vierde punt in een preek. Het is de opwekking uit ‘Dare to Believe’ (durf het te geloven), de belijdenis uit ‘Dry Bones’ (God doet wat met je) en de dank in ‘Thanks be to God’ (en dat uit volle borst). Het zijn nummers die de ruim tweeduizend handen in applaus op elkaar brengen. Onze toegift is mijn persoonlijke favoriet: ‘Angel Band’. Elke keer merk ik weer hoe die twee tellen stilte in het refrein zowel zangers als luisteraars verrassen. Het is alsof de engelen om je heen staan. Pieter Ras: weer mooi gezongen!

Anderhalf uur. Dat kost het om van Urk weer terug te rijden naar Zoetermeer. Een kippeneindje! Wat is het vaak een voorrecht om Urker Zanger te zijn.

Wouter de Boer.

Op de website van ‘Zingen in de zomer’ vindt u meer beeld & geluid van deze avond.

We mogen bij ons volgende optreden weer mensen bemoedigen tijdens een zangavond in Huizen.