Inloopconcert Blokzijl slotakkoord seizoen

Inloopconcert i.p.v. Openluchtconcert te Blokzijl.
Samenzang & het Mannenkoor ,,Urker Zangers” als afsluiting van het seizoen.
Op de laatste repetitieavond voor de zomervakantie, dinsdagavond 28 juni 2011, zongen de ,,Urker Zangers” o.l.v. Jacob Schenk op uitnodiging van de Vereniging Toeristisch en Recreatief Belang (V.T.R.B.) in Blokzijl. Het was de bedoeling om buiten bij het plantsoen bij de Sluis te zingen. Het werd vanwege het dreigende onweer een Inloopconcert in de Grote Kerk aan de Brouwerstraat. 

Aan deze kerk bewaren we warme herinneringen. Jaren geleden maakte de E.O. hier opnames van ons als mannenkoor ,,Urker Zangers”. De opnames werden achteraf goed in ons land ontvangen. Er volgden vele uitnodigingen op, om in ons land concerten te geven. Voor ons als koor was het net een beetje thuiskomen. Het was te merken aan de bezoekers van dit gratis concert in Blokzijl. De bezoekers waren zeer enthousiast. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat gasten uit Limburg vroegen of we in Limburg ook eens wilden concerteren. Met verwijzing naar onze website, verwachten we zeker meer reacties op dit concert. Ooit een idee van één van onze bestuursleden om voor onze koorvakantie, de vakantiegangers in de voor ons omliggende vakantieplaatsen, alvast te laten genieten van wat wij onder het vakantiegevoel verstaan. Wij zien inmiddels al uit naar ons concert in het kader van Zingen in de Zomer, in onze “eigen” Bethelkerk van Urk, op 10 augustus 2011. 

Groet,
Jaap Koffeman, voorzitter.

Programma in Blokzijl:
Opening: Gouden harpen ruisen
Samenzang: Heel de wereld moet het weten
Koor: Vreugd, vrijheid, vree en zegen
Straf mij in uw gramschap niet

Koor- & Samenzang: Heer ik hoor van rijke zegen 
Koor: Judgment Day 
Be still my soul
I’ll wish I had given Him more

Samenzang: Er komen stromen van zegen
Koor: Angel Band (Solist: Pieter Ras)
Livin’ Humble 
March on

Samenzang: Psalm 89
Dankgebed en afsluiting door voorzitter Jaap Koffeman.
Afsluiting Urker Zangers:
Halleluja Chorus uit de Messiah