Jaarlijkse ledenvergadering 2011

De jaarlijkse ledenvergadering van de ,,Urker Zangers”.
Dankbare terugblik op het jaar 2010, vol vertrouwen verder in 2011.Dinsdag 15 maart 2011 was onze repetitieruimte in Zalencentrum Irene in vergaderopstelling gereed gemaakt voor de jaarlijkse ledenvergadering van mannenkoor ,,Urker Zangers”. Onder leiding van ons erelid en huidige voorzitter Jaap Koffeman werd er teruggeblikt op het jaar 2010. “Een jaar waar we in dankbaarheid op mogen terugzien, waar we fijne optredens mochten verzorgen en waaruit we (opnieuw) hebben mogen vaststellen dat het goed gaat moet onze zangvereniging” aldus de preses.

Het bestuur had alles dan ook prima voor elkaar. Secretaris Frans Brouwer had voor de leden een keurig verzorgd jaarverslag geschreven, penningmeester Simon Louwerse had de financiën perfect op orde. Onze 2de secretaris Willem de Vries legde uit dat hij zich namens het bestuur sterk maakt om de (diep blauwe) kleding van ons koor voor de toekomst te waarborgen en 2de penningmeester Jaap Eimers was tevreden over het aantal verkochte cd’s. Tot slot keek 2de voorzitter Albert Metz met de koorleden vooruit naar wat er in 2011 allemaal op ons afkomt. Er zijn behoorlijk wat aanvragen voor optredens, helaas moeten we constateren dat we niet op alle uitnodigingen kunnen ingaan. We streven naar een evenwichtige agenda, en de ‘mitsen en maren’ zijn door het bestuur met de leden gedeeld. 

De bestuursleden Willem de Vries en Simon Louwerse hebben een 1ste termijn als bestuurslid gediend en konden (her)kiesbaar gesteld worden voor een 2de termijn, en hiervoor waren beiden ook beschikbaar. Voor de reglementaire bestuursverkiezing werden door de leden geen (‘tegen’)kandidaten aangedragen en volgens de statuten kan het huidige bestuur in dezelfde samenstelling ook nog een jaar door, wat door de leden met applaus werd bekrachtigd. Niet alleen de bestuursleden waren deze avond aan het woord, ook de leden kregen de gelegenheid zaken aan te orde te stellen en met het bestuur en met de leden onderling van gedachten te wisselen. Dit alles verliep in goede harmonie. Enkele liederen werden er gezongen en de inwendige mens werd natuurlijk niet vergeten. De avond werd afgesloten door oud-voorzitter Hessel van Urk. De vergadering vormt een positief begin van een nieuw, alweer ons 44ste zangseizoen, waar we vol vertrouwen en met veel plezier op de ingeslagen weg verder gaan, onder de muzikale en inspirerende leiding van dirigent Jacob Schenk.