Jaarlijkse ledenvergadering 2011

De jaarlijkse ledenvergadering van de ,,Urker Zangers”.
Dankbare terugblik op het jaar 2010, vol vertrouwen verder in 2011.Dinsdag 15 maart 2011 was onze repetitieruimte in Zalencentrum Irene in vergaderopstelling gereed gemaakt voor de jaarlijkse ledenvergadering van mannenkoor ,,Urker Zangers”. Onder leiding van ons erelid en huidige voorzitter Jaap Koffeman werd er teruggeblikt op het jaar 2010. “Een jaar waar we in dankbaarheid op mogen terugzien, waar we fijne optredens mochten verzorgen en waaruit we (opnieuw) hebben mogen vaststellen dat het goed gaat moet onze zangvereniging” aldus de preses.

Het bestuur had alles dan ook prima voor elkaar. Secretaris Frans Brouwer had voor de leden een keurig verzorgd jaarverslag geschreven, penningmeester Simon Louwerse had de financiën perfect op orde. Onze 2de secretaris Willem de Vries legde uit dat hij zich namens het bestuur sterk maakt om de (diep blauwe) kleding van ons koor voor de toekomst te waarborgen en 2de penningmeester Jaap Eimers was tevreden over het aantal verkochte cd’s. Tot slot keek 2de voorzitter Albert Metz met de koorleden vooruit naar wat er in 2011 allemaal op ons afkomt. Er zijn behoorlijk wat aanvr