Urker Zangers steunen restauratie Meere-orgel Urk.

Urker Zangers besluiten evenementen ‘Urk in Wintersferen’ & Meerethon.
Benefietconcert ten bate van de aanstaande restauratie van het Meere-orgel in de Urker Bethelkerk.

Op zaterdagmiddag 12 februari 2011 werd er om 17.00 uur een concert georganiseerd in de Urker Bethelkerk ter afsluiting van het evenement ‘Urk in Wintersferen’ en de orgelmarathon Meerethon. Het concert stond geheel in het teken van de restauratie van dit oudste en enige monumentale orgel van de provincie Flevoland. 

Rond 16.45 uur sloot Albert Metz de rij van circa 50 organisten en daarmee de Meerethon. Albert is al meer dan 50 jaar als organist aan de Bethelkerk verbonden, en is de derde generatie van de Urker familie Metz achter de klavieren van dit orgel, in de 100 jaar dat het orgel in de Bethelkerk staat. Daarna kwam Albert naar beneden om zich te voegen bij zijn geliefde mannenkoor ,,Urker Zangers”. Het koor o.l.v. Jacob Schenk en op orgel begeleid door Rienk Bakker, gaf geheel belangeloos een slot- en benefietconcert voor het Meere-orgel. De circa 500 bezoekers mochten een donatie voor het orgel doen tijdens de collecte.

Het concert is na te luisteren (via de kerktelefoon), klik hier. Programma:
  1. Opening: Roelof Oost, namens Commissie Restauratie Meere-orgel Bethelkerk.
  2. Samenzang: Psalm 56: vers 5 en 6 
  3. De ,,Urker Zangers” zingen: 
     ♫ Onze Vader – Bew. Klaas Jan Mulder
     ♫ Si Iniquitates Observaveris – Samuel Wesley / Bew. Jacob Schenk 
     ♫ Psalm 121 – Bew. Henk Held
  4. Samenzang: Bundel GKU Gez. 89 – Here Jezus, om Uw woord.
  5. De ,,Urker Zangers” zingen: 
     ♫ ‘t Zij vreugde mijn deel is – Spafford / Bliss / Bew. Jacob Schenk (Solist: Willem de Vries)
     ♫ Selig sind die Verfolgung leiden – Wilhelm Kienzl 
     ♫ Be still my soul – J. Sibelius / Bew. Jacob Schenk
  6. Toelichting stand van zaken Commissie Restauratie Bethelkerkorgel: Roelof Oost. 
  7. Orgelsolo Rienk Bakker: 
     Uit ‘Lieder ohne Worte’ van F. Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) Arr.: Chr. Ingelse.
     ♫ ‘Venetianisches Gondellied’
     ♫ ‘Spinnerlied’