Zingen naar de zondag in Noordwijk aan Zee

Zingen naar de zondag in Noordwijk aan zee.

Optreden o.l.v. 2de dirigent Rienk Bakker. Op zaterdag 16 oktober 2010 organiseerde de Noordwijkse kerk van de Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland hun eerste zangdienst in een samenzangcyclus ‘Zingen naar de zondag’. Deze zangavond wordt de komende maanden georganiseerd op iedere 3de zaterdag van de maand in het Cultureel Centrum Het Trefpunt. Als thema voor deze avond was gekozen: God is liefde. Ds. Maliepaard uit Garderen verzorgde hierover een korte meditatie aan de hand van de bekende Bijbeltekst, Johannes 3 vers 16: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe”. De ,,Urker Zangers” stonden deze avond onder leiding van onze 2de dirigent Rienk Bakker, die ook de samenzang op het orgel begeleidde.

De ,, Urker Zangers” hadden het repertoire volledig aangepast aan het thema van deze dienst. We zongen Psalm 42, gevolgd door ‘Heer, ik hoor van rijke zegen’ (Stort Uw liefde …. ) dat we samen het de aanwezigen zongen en ‘Zing van Zijn trouw’ (… Zijn liefde, zonder peil). In het tweede optreden zongen we samen met het publiek van Psalm 116 (God heb ik lief … ), en natuurlijk ‘O God, die vol van liefde zijt’ en ‘Neem mijn leven laat het Heer (Bruikbaar voor Uw liefdewerk … ) Als afsluiting zongen we ‘By and by’ (I’ll wish, I had given Him more … love). Het aannemen van deze aanvraag uit Noordwijk was misschien wat kort dag, waardoor Jacob Schenk verstek moest laten gaan, maar het was een genoegen om weer eens met onze tweede dirigent Rienk Bakker een optreden te mogen verzorgen en om ook in Noordwijk ons steentje te mogen bijdragen aan het uitdragen van Gods Liefdewerk. 


De ,,Urker Zangers” bereiden zich nu voor op een presentatieconcert van de cd ‘Voorwaarts’ te Wolvega.