Urker Zangers weer in de zon bij Vollenhove

Opnieuw “Zingen in de openlucht” te Vollenhove. 

Nieuwe buitenlocatie aan de oude binnenhaven.

Het lijkt het begin van een mooie traditie te worden. Op dinsdagavond 29 juni 2010 was er in Vollenhove weer “samen zingen in de openlucht” met mannenkoor ,,Urker Zangers” o.l.v. Jacob Schenk, georganiseerd door de Raad van Kerken te Vollenhove en Sint Jansklooster. Dit jaar was er een nieuwe buitenlocatie gekozen  (het plankier Toutenburg, waar we vorig jaar nog zongen, is er niet meer) aan de binnenhaven bij het monument van de Durgerdammers achter de Grote of St. Nicolaaskerk. De leiding van deze (samen)zangavond was weer in handen van ds. P. Both.

Om exact 20.00 uur zetten de ,,Urker Zangers” ‘Gouden Harpen ruisen’ in, waarna ds. Both de avond opende en er samenzang volgde. Het koor vervolgde met ‘Vreugd, vrijheid, vree en zegen’, ‘Straf mijn in uw gramschap niet’ en zong samen met het publiek ‘Heer ik hoor van rijke zegen’. Ds. Both hield een korte meditatie over de stralende (zomer)zon, als hét beeld van God.

Het koor zong a capella over Psalm 103 ‘Si iniquitates observaveris’ en bezong Psalm 23 in de bewerking van ‘Der Herr ist mein Hirt’. De samenzang die hierop volgde was het opwekkingslied ‘Majesteit’. Pieter Ras soleerde bij de negrospiritual ‘Angel Band’ en daarna volgde het swingende ‘Livin’ Humble’ en het krachtige ‘March on’ Na samen met het publiek nog Psalm 89 te hebben gezongen en nadat ds. Both de avond had afgesloten zongen de ,,Urker Zangers” als slotnummer het ‘Halleluja Chorus’ van Händel.

Na afloop dronken koor en publiek gezamenlijk nog kopje koffie en nuttigden we een heerlijke Hollandse nieuwe haring bij de ontvangstruimte bij de Mariakerk, als een gezellige afsluiting van de eerste seizoenshelft van 2010.


Vakantie & medewerking ‘Zingen in de Zomer’.
De maanden juli & augustus heeft het koor vakantie. Een gedeelte van het mannenkoor zal op woensdag 28 juli wel meewerken aan: ‘Zingen in de Zomer’ in de Urker Bethelkerk.