Urker Zangers weer in de zon bij Vollenhove

Opnieuw “Zingen in de openlucht” te Vollenhove. 

Nieuwe buitenlocatie aan de oude binnenhaven.

Het lijkt het begin van een mooie traditie te worden. Op dinsdagavond 29 juni 2010 was er in Vollenhove weer “samen zingen in de openlucht” met mannenkoor ,,Urker Zangers” o.l.v. Jacob Schenk, georganiseerd door de Raad van Kerken te Vollenhove en Sint Jansklooster. Dit jaar was er een nieuwe buitenlocatie gekozen  (het plankier Toutenburg, waar we vorig jaar nog zongen, is er niet meer) aan de binnenhaven bij het monument van de Durgerdammers achter de Grote of St. Nicolaaskerk. De leiding van deze (samen)zangavond was weer in handen van ds. P. Both.

Om exact 20.00 uur zetten de ,,Urker Zangers” ‘Gouden Harpen ruisen’ in, waarna ds. Both de avond opende en er samenzang volgde. Het koor vervolgde met ‘Vreugd, vrijheid, vree en zegen’, ‘Straf mijn in uw gramschap