Uur voor iedereen in Leeuwarden

Medewerking aan “Uur voor iedereen” te Leeuwarden.
Met de Leeuwarder dominee Tadema, predikant te Urk.

Zondagavond 21 maart 2010 verleende een deel van mannenkoor ,,Urker Zangers”, o.l.v. Jacob Schenk, medewerking aan een “Uur voor iedereen” te Leeuwarden. Locatie was de Kapel Pniël. Voorganger was de uit Leeuwarden afkomstige ds. Tadema, tegenwoordig predikant te Urk. In dit uur veel samenzang en ditmaal dus ook koorzang van de ,,Urker Zangers”. Het thema van deze dienst was de Bijbeltekst uit Matteüs 16 vers 18: “En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen”.

Voor de dienst zongen we samen met de gemeente Psalm 116, waar wij afsloten met couplet 10 in mannenkoorzetting, waarbij we verdienstelijk door organist Jan Stulp op het bijzondere elektro-pneumatisch Standaart-orgel (