Uur voor iedereen in Leeuwarden

Medewerking aan “Uur voor iedereen” te Leeuwarden.
Met de Leeuwarder dominee Tadema, predikant te Urk.

Zondagavond 21 maart 2010 verleende een deel van mannenkoor ,,Urker Zangers”, o.l.v. Jacob Schenk, medewerking aan een “Uur voor iedereen” te Leeuwarden. Locatie was de Kapel Pniël. Voorganger was de uit Leeuwarden afkomstige ds. Tadema, tegenwoordig predikant te Urk. In dit uur veel samenzang en ditmaal dus ook koorzang van de ,,Urker Zangers”. Het thema van deze dienst was de Bijbeltekst uit Matteüs 16 vers 18: “En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen”.

Voor de dienst zongen we samen met de gemeente Psalm 116, waar wij afsloten met couplet 10 in mannenkoorzetting, waarbij we verdienstelijk door organist Jan Stulp op het bijzondere elektro-pneumatisch Standaart-orgel (gebouwd te Schiedam, 1933) werden begeleid. Het orgel, maar bijvoorbeeld ook de speeltafel, is zo bijzonder omdat dit type voor de WO II oorlog werd gebouwd en gebruikt voor de cinema en de theaters, maar in de Hervormde Kapel uitstekend dienstbaar is. Jacob Schenk nam voor het vervolg zelf de pianobegeleiding bij het koor voor zijn rekening. We zongen tijdens de dienst van Psalm 75 en Psalm 42 en de liederen ‘Heer, ik hoor van rijke zegen’ en ‘Zing van Zijn trouw’, wat zo mooi aansloot bij de woorden van dominee Tadema, net zoals de woorden van ‘Vaste rots (Petra) van mijn behoud’, waarbij ditmaal Joost Eijkelenboom de solo vertolkte. We zongen ook nog ‘Gouden harpen ruisen’, en de Engelstalige liederen ‘Dare to believe’ en (ons lijflied) ‘I’ll wish I had given Him more’. Omdat onze bijdrage zo goed werd ontvangen zette Jacob Schenk zijn mannen na afloop van de dienst spontaan aan tot het geven van een toegift; ‘March on’, een lied waarbij aan Petrus wordt gerefereerd, de Rots waarop de kerk der tijden is gebouwd, en waarmee de cirkel van de preek en de koorzang helemaal afgerond genoemd mocht worden.

Volgend optreden is op Urk tijdens ‘Zang op Hemelvaart’.