Jaarlijkse ledenvergadering & nieuw bestuur

Jaarvergedering over het afgelopen jaar 2009.
Jaap Koffeman, Albert Metz en Jaap Eimers verkozen tot nieuwe bestuursleden.

Dinsdag 16 maart 2010 werd in sporthal ‘De Vlechttuinen’ de jaarlijkse ledenvergadering van mannenkoor ,,Urker Zangers” gehouden. Daar werd het jaar- en financiënverslag en ook een terugblik via een PowerPoint presentatie over het afgelopen jaar 2009 door het bestuur aan de leden gepresenteerd, en werden de plannen en de begroting voor 2010 aan het koor voorgesteld. Het bestuur had zowel de verantwoording over 2009, evenals de plannen voor 2010 weer piekfijn voor elkaar. Dirigent Jacob Schenk vouwde zijn ideeën voor dit nieuwe seizoen weer uiteen in een ‘muzikale begroting’. Ook deze werd door de leden positief ontvangen.

Bestuursverkiezing.

Ook deze jaarvergadering diende er weer een bestuursverkiezing gehouden te worden. Voor het nieuw te vormen bestuur moesten er 3 vacatures ingevuld worden:
1. Voorzitter Hessel van Urk is na 2 periodes van 3 jaar aftredend, en volgens de statuten dit jaar niet herkiesbaar.
2. Vicevoorzitter Joost Eijkelenboom is na 1 periode van 3 jaar aftredend. Volgens de statuten zou Joost zichzelf herkiesbaar mogen stellen, maar Joost is vanwege drukke werkzaamheden niet beschikbaar voor een 2de periode.
3. Tweede penningmeester Menno de Koe zit al in zijn 2de periode en zou nog 1 jaar bestuurslid zijn, echter treedt Menno wegens drukke werkzaamheden terug uit het bestuur en zal ook zijn plaats ingevuld moeten worden door een nieuw bestuurslid.

Drie koorleden zijn door de ledenvergadering verkozen tot nieuwe (maar wat is nieuw . . . ) bestuursleden: Albert MetzJaap Koffeman, en Jaap Eimers. De nieuwe samenstelling van het bestuur zal dan onderling de taken van voorzitter, secretaris en penningmeester verdelen. Frans Brouwer, Simon Louwerse en Willem de Vries blijven ook het komende jaar bestuurslid. Secretaris Frans Brouwer bedankte Hessel van Urk, Menno de Koe en Joost Eijkelenboom voor hun enorme inzet van de afgelopen jaren en reikte namens het koor  een blijk van waardering middels een attentie uit.

Natuurlijk werd er deze vergadering ook gezongen en werd de inwendige mens ook niet vergeten. Al met al weer een positief begin van een nieuw zangseizoen.