Urker Zangers bij afscheid van ds. Van der Sloot

Voorthuizen: medewerking afscheidsdienst ds. Klaas van der Sloot.
Een dienst met veel muziek, passie, emotie en vooral dankbaarheid. 

Zondagmorgen 7 maart 2010 nam ons koorlid ds. Klaas van der Sloot afscheid van de Gereformeerde Kerk van Voorthuizen. Deze gemeente heeft hij 10 jaar als predikant gediend. Mannenkoor ,,Urker Zangers”, het koor waar Klaas dit jaar 30 jaar lid van is, verleende graag medewerking aan deze bijzondere dienst. Het koor werd aangevuld met enkele familieleden van de predikant. Dirigent Jacob Schenk kon niet bij deze dienst aanwezig zijn. Oud-koorlid Jan Bode, neef van Klaas, was bij deze gelegenheid daarom dirigent. Evert van de Veen was organist tijdens deze dienst en begeleidde ook de ,,Urker Zangers”. Jan Bode straalt de passie uit van zijn vader Frits Bode, en Evert van de Veen speelt geïnspireerd door en haast op de wijze van Klaas Jan Mulder. Het werd mede daardoor met deze beide mannen een zeer geslaagde samenwerking. 

Het was een bijzonder mooie afscheidsdienst, waarin d