Urker Zangers bij afscheid van ds. Van der Sloot

Voorthuizen: medewerking afscheidsdienst ds. Klaas van der Sloot.
Een dienst met veel muziek, passie, emotie en vooral dankbaarheid. 

Zondagmorgen 7 maart 2010 nam ons koorlid ds. Klaas van der Sloot afscheid van de Gereformeerde Kerk van Voorthuizen. Deze gemeente heeft hij 10 jaar als predikant gediend. Mannenkoor ,,Urker Zangers”, het koor waar Klaas dit jaar 30 jaar lid van is, verleende graag medewerking aan deze bijzondere dienst. Het koor werd aangevuld met enkele familieleden van de predikant. Dirigent Jacob Schenk kon niet bij deze dienst aanwezig zijn. Oud-koorlid Jan Bode, neef van Klaas, was bij deze gelegenheid daarom dirigent. Evert van de Veen was organist tijdens deze dienst en begeleidde ook de ,,Urker Zangers”. Jan Bode straalt de passie uit van zijn vader Frits Bode, en Evert van de Veen speelt geïnspireerd door en haast op de wijze van Klaas Jan Mulder. Het werd mede daardoor met deze beide mannen een zeer geslaagde samenwerking. 

Het was een bijzonder mooie afscheidsdienst, waarin dominee Van der Sloot zijn gemeente 12 gedenkstenen aanbod. Een van de gedenkstenen was voor de muziek: zang en orgelspel. Daarbij aansluitend, Klaas wilde de gemeenteleden uit Voorthuizen graag kennis laten maken met de wijze waarop we als ,,Urker Zangers” gewend zijn de psalmen te zingen: met passie en emotie. Daarom verkoos hij Psalm 75 van Frits Bode en Psalm 116 en Psalm 42 van Klaas Jan Mulder. Ook zongen we ‘Straf mij in uw gramschap niet’ van Boelee. De Gereformeerde Kerk van Voorthuizen staat op een stevig fundament, het schudde op zijn funderingen, maar wankelde niet.

Als afsluiting op het Dankgebed aan het eind van de dienst zongen we het ‘Gebed des Heren’ (Onze Vader) van Klaas Jan Mulder. Aansluitend en afsluitend: ‘Zing van Zijn trouw’ (A.R. Jones / Frits Bode), ‘I’ll wish I had given Him more’ (Grace Rees Adkins / Eugene Clark), ‘Dare to believe’ (A.M. Burgeson-Christiansen / Larry Leader) waarbij dominee Van der Sloot het tweede couplet met zijn broer Frits als duet vertolkte, en tot slot, om nu de kwaliteit van het dak van de kerk te beproeven: ‘Neem mijn leven’ (Bew. Klaas Jan Mulder). Denkbeeldig ging het dak van de kerk, want de passie was enorm, en de emotie was voelbaar en merkbaar. Afscheid nemen is niet makkelijk. Helemaal niet als je afscheid neemt van een gemeente waar je het zo goed hebt gehad en waar de contacten zo warm zijn. Dominee Klaas van der Sloot voelde zich bij dit alles enorm gesteund en gesterkt door de aanwezigheid en de bijdrage van zijn Urker zangvrienden. Maar daar heb je vrienden voor.

Na afloop van de dienst werden de koorleden en hun vrouwen uitgenodigd voor een kopje koffie en een broodje. Het bestuur, dirigent en de koorleden wensen Klaas van der Sloot alle goeds en Gods zegen bij het werk in zijn nieuwe gemeente; de Gereformeerde Kerk van Nijkerk.

Ons volgende optreden is te Leeuwarden.