Zingen in de Winter in de Urker Bethelkerk

Zingen in Advent, met repertoire van onze nieuwe kerst-cd.
Eerste exemplaar uitgereikt aan burgemeester Jaap Kroon.
Op woensdagavond 9 december 2009 waren de ,,Urker Zangers” o.l.v. Jacob Schenk, en het Christelijk Vocaal Ensemble “De Hofstadzangers” uit Den Haag o.l.v. Sabine Woltjer-Van de Zande, gezamenlijk in de Urker Bethelkerk present tijdens ‘Zingen in de Winter’, of anders gezegd ‘Zingen in Advent’. Voor ons mannenkoor een mooie gelegenheid om repertoire van onze nieuwe kerst-cd ten gehore te brengen. Ons koorlid Wouter de Boer (deze Urker woont in Zoetermeer) zong bij beide mannenkoren. De meditatie deze avond werd verzorgd door koorlid ds. Klaas van der Sloot (deze Urker is nu nog predikant te Voorthuizen, binnenkort te Nijkerk). R