Kerstconcert in Genemuiden

Kerstconcert i.s.m. de Genemuider Chr. Gem. Zangvereniging “De Lofstem”.
Oud-koorlid John Mol begeleider op het orgel. 
Op zaterdagavond 19 december 2009 zong mannenkoor ,,Urker Zangers” o.l.v. Jacob Schenk tijdens een Kerstconcert in de Grote Kerk van Genemuiden, in samenwerking met de Christelijke Gemengde Zangvereniging “De Lofstem” uit Genemuiden o.l.v. Pieter de Jong. Deze avond ook een prettig weerzien met oud-koorlid John Mol, die het Zwier van Dijk-orgel bespeelde bij de samenzang en bij de korenbegeleiding. Cor Ploeg bespeelde de piano en begeleidde eveneens beide koren.

Toepasselijk werd deze avond geopend met de samenzang ‘Komt allen tezamen’. Hierna zong “De Lofstem” hun eerste blokje met o.a. ‘Jezus, door Uw komst op aard’’, ‘Kind in de Kribbe’ en een originele versie van ‘Midden in de winternacht’. De ,,Urker Zangers” zongen natuurlijk hun repertoire van de nieuwe kerst-cd, en hun eerste optreden bestond uit ‘Dit is de dag die God ons schenkt’, het titelnummer van de cd ‘In de nacht gekomen’, inclusief de bijdrage van het kwartet Tonny, Willem, Pieter en Andries, gevolgd door ‘Ik kniel aan Uwe kribbe neer’. Frits van der Sloot vertolkte in deze kerk waar zijn grootvader ooit werd gedoopt de solo bij de ‘Cantique de Noël’. John Mol speelde hierna een intermezzo op het fraaie Van Dijk-orgel.

Het tweede optreden van “De Lofstem” werd opnieuw gekenmerkt door origineel repertoire, met o.a.: ‘Rose of Bethlehem’ en ‘Waar was jij in die stal vannacht?’ Omdat Cor Ploeg veel hinder ondervond van een ontsteking in zijn hand nam Jacob Schenk het intermezzo op de piano voor zijn rekening, een improvisatie over verschillende kerstliederen, op virtuoze wijze, zoals we van hem gewend zijn. Het tweede blokje van de ,,Urker Zangers” bestond uit ‘O Kindeke klein’, ‘Walk in the Light’, ‘Still, still, still, waarbij deze avond de solo werd vertolkt door Joost Eijkelenboom, en tot slot ‘Go tell it on the mountain’, waarbij de veelzijdigheid van Jacob Schenk nog maar eens tot uiting kwam bij het vertolken van de solopartij. Tot besluit van deze avond de samenzang der samenzangen in de kersttijd; ‘Ere zij God’, vanavond met tegenstem van ons mannenkoor. Hoe toepasselijk in Genemuiden. 

Kerstavond 24 december zingt een gedeelte van ons koor in de Kerstnachtdienst te Rutten.