Feestelijk lustrumconcert in Papendrecht.

Jubileumconcert Christelijk Sliedrechts Mannenkoor ‘Ichthus’.
Met feestelijke bijdrage van de ,,Urker Zangers”.

Het Christelijk Sliedrechts Mannenkoor ‘Ichthus’ organiseerde zaterdag 10 oktober 2009 in de Bethlehemkerk in Papendrecht een concert ter gelegenheid van het twintig jarig bestaan. Het 150 leden tellende mannenkoor, dat is uitgegroeid tot één van de grootste mannenkoren van Nederland, staat onder leiding van de bekende musicus en dirigent Martin Zonnenberg. Het mannenkoor ,,Urker Zangers”, onder leiding van Jacob Schenk, was uitgenodigd om een feestelijke bijdrage te leveren. Verder werkten mee Lisinka de Vries (alt), André van Vliet (vleugel) en Peter Wildeman (orgel). De ontvangst was allerhartelijkst en goed georganiseerd, vanaf het moment dat we de kerk binnenliepen heerste er een feestelijke en prettige stemming.

De Papendrechtse Bethlemkerk telt 800 zitplaatsen, maar met extra stoelen konden om en nabij 900 mensen genieten van een afwisselend en gevarieerd programma. 

‘Ichthus’ begon de avond met een aantal liederen van het eerste uur, zoals ‘Heere God en Koning’, ‘Psalm 141’, ‘We shall not be moved’ en ‘Witter dan sneeuw’ en het Poolse gebed ‘Dobra noc’. Het grote koor klonk als een klok, en de sympathieke dirigent Martin Zonnenberg wist met slechts een enkele oogwenk zijn mannen perfect te sturen en daarmee de juiste verhoudingen bij het grote koor tot uiting te laten komen. Na een prachtige altsolo uit ‘Magnificat’ van Bach, op uitstekende wijze vertolkt door Lisinka de Vries, zongen de ,,Urker Zangers” de koralen ‘Heer ik hoor va rijke zegen’, ‘Werkt want de nacht zal komen’ en ‘Vaste rots van mijn behoud’, waarbij Florian Poepjes het publiek met zijn solo het nodige kippenvel bezorgde. De prachtige harmonieën van ‘Les Martyrs’ vulde vervolgens de ruime kerk en we besloten met ‘I’ll wish I had given Him more’ waarbij voor deze gelegenheid Lisinka het tweede couplet solo zong. ‘Ichthus’ zong weer voor ons voor en na de pauze, waarbij Jacob Schenk en Lisinka enkele sologedeelten voor hun rekening namen. 

De ,,Urker Zangers” zongen in dit tweede deel enkele negrospirituals, marcheerden met ‘March on’, bereden ‘The Gospeltrain’, waarbij Jacob Schenk niet alleen deze trein bestuurde maar daarbij ook de solo vertolkte, en stapten we met Frits van der Sloot aan boord bij ‘Pilot lan’ de boat’. De dorre beenderen van ‘Dry Bones’ (naar de geschiedenis uit Ezechiël 37) kwamen wat moeizaam tot leven omdat bij het omslaan van de muziek de vele modulaties door de begeleiding te laat werden opgemerkt en voor het koor te laat werden aangegeven. Maar Jacob Schenk zou Jacob Schenk niet zijn als hij de begeleidingspartij dan maar niet krachtig begon voor te zingen, en zo het geheel weer aaneen reeg. Martin Zonnenberg vertelde het publiek over zijn kennismaking met de ,,Urker Zangers” bij de tv-opnamen voor ‘Nederland Zingt’ in Middelburg. De regiewagen werd totaal overweldigd door de power van de Urker mannenstemmen toen vol overgave ‘Psalm 75’ werd ingezet, en de regie middels de koptelefoon naar begeleider Martin bulderde: “meer orgel, veel meer orgel bij dit koor!” Voor Zonnenberg een onvergetelijk moment. Nadat ‘Ichthus’ ‘Walk in the light’ en ‘the Prayer’ had gebracht, zongen de ,,Urker Zangers” desgevraagd ‘Psalm 75’ als toegift, waarbij Jacob Schenk nu achter het orgel plaatsnam voor de begeleiding, en Martin Zonnenberg ons spontaan dirigeerde. Indrukwekkend was het gezamenlijk slotnummer, ‘Psalm 116’ in de bewerking van Klaas Jan Mulder, nu door 165 zangers vol overgave gezongen. Een luisterrijk slot van een indrukwekkend concert, vol afwisseling, met en door gepassioneerde musici en zangers. Beluister deze uitvoering 
Langs deze weg willen we het Christelijk Sliedrechts Mannenkoor ‘Ichthus’ nogmaals feliciteren met hun jubileum, danken we hen hartelijk voor de fijne avond en wensen we hen al het goede en een gezegende en muzikale toekomst. 

Klik hier om de ervaringen te lezen van het Mannenkoor ‘Ichthus’.

Volgend optreden van de ,,Urker Zangers” zal zijn bij de Sing-inn-dienst te Oldeholtpade.