Terugblik op jubileum tijdens de jaarvergadering.

Afsluiting van het 40 jarig jubileumjaar op jaarlijkse ledenvergadering.
Wouter Kramer al 41 jaar lid van mannenkoor ,,Urker Zangers”. 

Dinsdagavond 31 maart 2009 hield mannenkoor ,,Urker Zangers” de jaarlijkse ledenvergadering in Zalencentrum ‘Irene’. De activiteiten van de afgelopen periode werden met elkaar besproken en nieuwe plannen voor de toekomst gesmeed. En natuurlijk werd er tussen de agendapunten door een lied gezongen, en werd de inwendige mens niet vergeten. Er werd in dankbaarheid teruggekeken op het jaar 2008, waarin het mannenkoor het 40jarig jubileum heeft gevierd. Middels een PowerPoint presentatie van 2de voorzitter Joost Eijkelenboom werden enkele hoogtepunten nog eens kort opnieuw beleefd, waarna voorzitter Hessel van Urk tenslotte de leiding weer in handen nam en de aandacht wendde op koorlid Wouter (van Jannetje Zeezicht) Kramer. Er zijn momenteel negen leden op ons koor lid vanaf de oprichting in 1968. Acht van hen hebben vorig jaar daarvoor als blijk waardering op hun smoking een gouden koorspeld opgespeld gekregen. Door omstandigheden was Wouter daarbij niet aanwezig, en was deze jaarvergadering een mooi moment om hem alsnog in het zonnetje te zetten. In de 40 jaren lidmaatschap heeft Wouter veel werk binnen het koor verzet. Jarenlang was hij lid van de redactie van ons koorblad ‘De Belboei’, en ook was hij een periode zelfs voorzitter van het koor. De vele hoogtepunten heeft hij allemaal mee mogen maken, maar het dieptepunt was toch wel het dodelijke auto-ongeval van zijn broer, en tevens koorlid Hendrik (en zijn vrouw Marie) Kramer. Maar Hendrik heeft enkele mooie en troostrijke teksten voor ons koor geschreven, en daarvan zingt het mannenkoor tot op de dag van vandaag. Samen 

met Wouter laten we ons daardoor nog steeds vertroosten en bemoedigen. Wouter, van harte proficiat met jouw koorjubileum! 

      O dag van rust en blijdschap
       O dag van vreugd’ en licht
       Wanneer het leed vergeten
       De droefheid wordt verlicht
       Als hoog en laag verenigd
       Juicht met een blijde stem
       En zingen halleluja
       Tot eer en lof van Hem.
 (Tekst: Hendrik Kramer)

Wisseling in het bestuur.
Bij de verkiezing voor nieuwe bestuursleden werd Menno de Koe herkozen, en werd Frans Brouwer als nieuw bestuurslid verkozen. Hij volgt Jelle Hakvoort op. Jelle heeft de afgelopen periode veel werk binnen het koor verzet, maar heeft nu zijn handen vol aan de groei van zijn bedrijf, waardoor hij niet opnieuw beschikbaar was voor een bestuursfunctie. Vele financiële eindjes van het jubileumjaar wist hij aan elkaar te knopen, en hij was de grote inspirator achter de jubileum-dvd. Dit is een prachtige documentaire geworden, waarin de leden van het eerste uur verhalen over de rijke geschiedenis van mannenkoor ,,Urker Zangers”. Ook was hij jarenlang actief in de Activiteiten Commissie. Jelle Hakvoort werd bedankt voor al zijn inzet en zijn altijd aanwezige enthousiasme, en Frans Brouwer werd gefeliciteerd en succes gewenst in zijn nieuwe taak als bestuurslid.