Mannenkoren zingen voor ondernemende vrouwen

Benefietconcert voor de 35-jarige Interkerkelijke Stichting Ethiopië & Eritrea.
Dubbelconcert met het Katwijks Christelijk Mannenkoor ‘Jubilate’ in de nieuwe Urker Ark.

De nieuwe hervormde kerk De Ark op Urk.

Op zaterdag 13 september 2008 verzorgden de ,,Urker Zangers” op Urk een dubbelconcert met het Katwijks Christelijk Mannenkoor ‘Jubilate’. Het concert in de nieuwe Urker Hervormde kerk ‘De Ark’ stond in het teken van het 40-jarig jubileum van ons mannenkoor, en van het werk van de eveneens jubilerende Interkerkelijke Stichting Ethiopië en Eritrea. Er werd deze avond een collecte gehouden die ruim € 2500 opbracht, en is bestemd voor het verstrekken van microkredieten aan ondernemende vrouwen in Ethiopië en Eritrea.

Het videoteam van de website “Zingen in de zomer” heeft een videoreportage van deze avond online op hun website geplaatst. Voor deze registratie: klik op deze link.

Het Urkerland schreef voorafgaand aan het concert: “Mannen zingen voor vrouwen”.

Het Katwijks mannenkoor is in het begin van de middag op Urk. Ze worden door diverse gidsen middels een “ginkiestocht’ door het oude dorp van Urk geleid. Na een gezamenlijke maaltijd, en na binnenkomst van onze leden van ver, Klaas van der Sloot uit Voorthuizen en Wouter de Boer uit Zoetermeer, kan het concert beginnen met samenzang: ‘O eeuw’ge Vader, sterk in macht’, waarna voorzitter Hessel van Urk de avond opent. De gasten uit Katwijk beginnen het eerste blok met ‘Grote God, wij loven U, in een bewerking van Sander van Marion, ‘Heilig, heilig, heilig’ in een bewerking van Pieter Stolk, om af te sluiten met ‘Dankt, dankt nu allen God’ een oorspronkelijk orgelwerk van Johann Sebastian Bach, bewerkt door de oud-dirigent van de Katwijkers, Sander van Marion. Aldert Fuldner is de huidige dirigent, Peter Bontje de begeleider op piano.

Hierna volgt de samenzang ‘Welk een vriend is onze Jezus’. De ,,Urker Zangers” o.l.v. Jacob Schenk zingen aansluitend hun eerste blok, te beginnen met ‘Vaste Rots van mijn behoud’ bew. Jan van der Waart, met Florian Poepjes als solist bij het tweede couplet, gevolgd door het krachtige ‘Psalm 75’ in een bewerking van Frits Bode, de eerste dirigent ,,Urker Zangers”. Rienk Bakker begeleidde hierbij op het orgel. Jacob Schenk had zijn zoon Gerben meegebracht voor een muzikaal intermezzo; vader speelde de piano en zoonlief op de mondharmonica. Het volgende blok van ‘Jubilate’ was geheel a capella gezongen. Het begon met ‘Tibie Paiom’ (Wij prijzen en loven U) van Dimitri Bortnianski, gevolgd door ‘Notre Père’ (het Onze Vader) van Maurice Duruflé. Beide nummers waren bewerkt door Aldert Fuldner. Tot slot een ‘Russisch Avondgebed’ van Dimitri Bortnianski. Na de samenzang van ‘Jezus ga ons voor’ zongen de ,,Urker Zangers” met ‘Nella Fantasia’ van Ennio Morricone, in een mannenkoorbewerking van Jacob Schenk, waarbij het ook zelf soleerde. Bij ‘Landerkennung’ van Edvard Grieg zong Pieter Ras de solo. Na deze prachtige muziek sprak Gerrit Bos namens de jubilerende Interkerkelijke Stichting Ethiopië en Eritrea. Hij vertelde over het project van het verstrekken van microkredieten aan vrouwen in noordelijk Afrika. Tijdens de samenzang die hierop volgde werd er een collecte gehouden voor dit goede doel. De opbrengst was ruim € 2500! ‘Jubilate’ zong aansluitend ‘The impossible dream’ (uit: De Man van La Mancha) van Mitch Leigh en ‘Gerusalem’ (uit: I Lombardi) van Giuseppe Verdi. Beide nummers wederom in een bewerking van Aldert Fuldner. 

Jacob Schenk en Rienk Bakker speelden Oost-Europese volkmuziek, waarbij Jacob ditmaal op de panfluit speelde en Rienk op de piano. Rienk bleef achter de piano zitten om de ,,Urker Zangers” te begeleiden bij drie geliefde negrospirituals, te beginnen met ‘Pilot lan’ de boat’ van Bertha T. Allen en met Frits van der Sloot als solist, ‘I’ll wish I had given Him more’ van Grace Reeve Adkins en Eugene Clark en tot slot ‘Soon and very soon’ van Andrea Crouch/Bew. Jacob Schenk. Na de samenzang van ‘Psalm 150’ zongen de ,,Urker Zangers” en ‘Jubilate’ tot slot van deze avond ‘Psalm 116’ van Klaas Jan Mulder, ‘Benedictus’ van Charles Gounod en ‘Morte Christe’ (Als ik het wond’re kruis aanschouw, verbied mij dan elk pralend woord) van Emrys Jones. Na de dankwoorden van 2de voorzitter Joost Eijkelenboom zongen we gezamenlijk met het publiek het slotlied ‘Geprezen zij de Heer’ van Thomas Arne, in een bewerking Sander van Marion. Beide mannenkoren kijken terug op een mooie avond, waarbij we dankbaar zijn dat we met dit concert een klein steentje hebben mogen bijdragen aan het mooie werk van de Stichting Ethiopië, en in maart aan het werk van de familie Ten Hove in zuidelijk Afrika, Zimbabwe.

Volgend optreden is in Gouda, tijdens een Jubileumconcert voor Interclassic Music.

Op zaterdagmiddag 4 oktober zingen de ,,Urker Zangers” op de werkgroependag van de Stiching Ethiopië. Hier zal de cheque van de opbrengst van de collecte door ons koor aan de stichting worden overhandigd .