40 jaar lid van Urker Zangers

Jubilarissen 40 jaar lid van mannenkoor ,,Urker Zangers”. 
Medeoprichters, en leden vanaf het eerste uur.

Zaterdagavond 7 juni jl. vierde het mannenkoor ,,Urker Zangers” een gezellige avond ter afsluiting van het eerste gedeelte van het 40 jarig jubileumjaar. Deze avond was nog eens extra feestelijk, de leden die vanaf het eerste jaar (1968) lid zijn van het koor, en dus al 40 jaar lid zijn van de ,,Urker Zangers”, werden deze avond in het zonnetje gezet. En terecht! Ze hebben zich verdienstelijk gemaakt, een ieder op zijn eigen wijze, voor het koor. 40 jaar lang elke week, jaar in, jaar uit, het bezoeken van de wekelijkse repetitie. Altijd present bij de vele optredens. Trouwe leden. De vaste kern, waarop bestuur en dirigent altijd kunnen bouwen.

Ze hebben veel mee met elkaar meegemaakt. Blijde, maar ook droevige tijden. Velen die met hen zijn begonnen in 1968, maar ook leden van daarna, zijn er immers al niet meer. Het waren dierbare zangersvrienden. Daarnaast de vele hoogtepunten, de talloze concerten, concertreizen, en andere hoogtepunten heeft het koor meegemaakt. Vele leden zijn vrienden voor het leven geworden. De jubilarissen hebben alle dirigenten meegemaakt. In het bijzonder dan toch wijlen Frits Bode, die voor de ,,Urker Zangers” van zo grote betekenis is geweest. In goede maar ook zorgelijke tijden hebben de jubilarissen altijd meegedacht en meegeleefd. En al ging het misschien niet altijd zoals gewenst, ze zijn en blijven tot steun voor dit Urker mannenkoor. Bestuur, leden en dirigent spreken hiervoor hun welgemeende dank en waardering uit. Deze zaterdagavond werden (op de foto v.l.n.r.) oud-bestuurslid Ide de Vries, muziekmeester Louw Korf, (vrz. Hessel van Urk) Jan Kramer, Jaap Trapman, oud-voorzitter en erelid Jaap Koffeman en Johan van der Sloot, 78 jaren jong, maar wel het oudste koorlid van dit moment, met een gouden koorspeld gehuldigd en bedankt voor hun inzet. Natuurlijk onderstreept een feestelijke bos bloemen. Deze trouwe leden werden toegezongen met de welbekende Psalm 75. Van der Sloot sprak namens de jubilarissen en uiterst kort, maar des te krachtiger dankwoord: “eens een Urker Zanger, altijd een Urker Zanger!”

Dinsdagavond 10 juni verruilden de ,,Urker Zangers” hun vertrouwde repetitieruimte op Urk, voor het verzorgingshuis De Schakel in Emmeloord. Hier verblijft momenteel Klaas Mazereeuw, en ook hij is 40 jaar lid van het mannenkoor. Daarbij is hij tevens jarenlang actief geweest als muziekmeester. Van harte werd hij door zijn zangersvrienden toegezongen tijdens een klein “huiskamerconcert”, waarna ook hij de gouden speld opgespeld kreeg. Ook het trouwe lid Albert Post, zaterdagavond jl. verhinderd, maar natuurlijk wel aanwezig bij het bezoek aan zangvriend Klaas, kreeg als dank voor 40 dienstjaren de gouden speld uitgereikt. 

Bestuur, dirigent en leden feliciteren hierbij (nogmaals) van harte de jubilarissen! (Wouter Kramer was wegens vakantie beide gelegenheden niet aanwezig, maar natuurlijk zal ook hij nog een gouden speld ontvangen.)