Konsert in de Martinitsjerke fan Boalsert

31 mei 2008, Konsert ,,Urker Zangers”.
Boalsert, Martini tsjerke.

Yn 1968 waard it ‘Mannenkoor Urk’ oprjochte. Net folle letter krige dit koar de namme de ,,Urker Zangers”. It koar bestiet ynmiddels 40 jier en dit jubileum wurdt sneon fierd mei in jubileumkonsert yn de Martinitsjerke fan Boalsert. Gastsolist is pianist Jan Vayne. Fierder sil oan it konsert meiwurke wurde troch it Nasjonaal Symfoanysk Keamerorkest. Sneon om 19.45 oere, Martini tsjerke, Boalsert.

Tot zover de aankondiging in het Fries, op de site van Omrop Fryslân.

Presentatieconcert van de cd ‘Van U wil ik

zingen’.
31 mei, Martinikerk te Bolsward. 

De jubilerende ,,Urker Zangers” presenteerden dus ook in Friesland hun nieuwe cd, en wel op zaterdag 31 mei in de Martinikerk te Bolsward. Net als op de cd, en bij het eerste presentatieconcert te Alblasserdam, is muzikale begeleiding in handen van Jan Vayne op de vleugel, Peter Wildeman op orgel en het Nationaal Symfonisch Kamerorkest. Het geheel stond natuurlijk onder leiding van dirigent Jacob Schenk. Het programma deze avond bestond uit:

1. Intro orkest: ´Canon in D´.
2. Samenzang: ´Psalm 150´.
3. Opening door de voorzitter ,,Urker Zangers”, Hessel van Urk.
4. Mannenkoor ,,Urker Zangers”: 
♫ Psalm 75. 
   ♫ Vaste Rots.
   ♫ Rots waarop wij bouwen. 
   ♫ Voor alle Heiligen.

5. Orkest en Jan Vayne: ´Last Rose of Summer´.
6. Mannenkoor ,,Urker Zangers”:
   ♫ Près du Fleuve. 
   ♫ And the Glory. 
   ♫ Landerkennung.
   ♫ Nella Fantasia.

7. Jan Vayne, pianosolo.
8. Mannenkoor ,,Urker Zangers”:

   ♫ Happy Jubilee.
   ♫ March on.
   ♫ Pilot lan’ de boat.
   ♫ Soon and very soon.

9. Presentatie nieuwe cd door de voorzitter ,,Urker Zangers”.
10. Samenzang: ´U zij de glorie´.

Het publiek, maar zeer zeker ook het mannenkoor, heeft een prachtige avond beleefd in de “magische” Martinikerk. De kerk zingt geweldig, en het geluid is dan ook optimaal. Joost Eijkelenboom verving Florian Poepjes als solist bij ‘Vaste Rots’ en deed dit voortreffelijk. Het samenspel tussen het mannenkoor en de muzikale begeleiders was fenomenaal en feestelijk! Een ware bijdrage aan een feestelijk jubileum, en een feestelijke presentatie van de nieuwe cd/dvd. Gezien de spontane reacties van het publiek, met enkele staande ovaties tijdens het concert, mogen we terug zien op een geweldig geslaagde avond!

Voor de vakanties aanbreken, treden we nog eenmaal op, 14 juni in de Bovenkerk te Kampen.

Graag tot ziens!