Opname jubileum cd – deel II

Vervolg opname jubileum cd ,,Urker Zangers”
Dinsdagavond 4 maart te Elburg.

Zo. Daar staan we weer. Vol goede moed zijn we naar Elburg getogen om dat waar we mee zijn begonnen ook af te maken, namelijk het opnemen van onze eigen jubileum cd! Gelukkig dat dit zo kon en ik mag aannemen dat we toch echt content mogen zijn met onze eigen Rienk Bakker als orgelist, orgeleur, organist; geweldig dat hij zijn medewerking wil verlenen! Even na half acht worden de hoofdtelefoons opgezet en wij kunnen beginnen met zingen. 19:40 uur: ‘Neem mijn leven’ (nr. 221 uit de bundel van de ,,Urker Zangers”) staat er in 3 keer zingen goed op. Slechts 12 minuten hebben we nodig voor dit stuk. Dit belooft wat, als we zo snel gaan. We hebben inmiddels 3 bruikbare versies van dit lied. Mooi zo.

Ja, en toen was daar ineens een discussie over het orgel. Niet dat we klagen of zo hoor, maar er zijn er onder ons die het orgel hebben gewogen, maar te licht hebben bevonden . . . Er mocht wel een 16 voetje bij, volgens een kenner . . . 20:05 uur heeft de dirigent er wel genoeg van. Bea zegt ook dat ze genoeg heeft, dus . . . Klaar! 

‘Van U wil ik zingen’ (nr. 94) staat er na een paar keer lekker zingen goed op. Nogmaals een verzoek vanuit het koor om er “meer orgel in te gooien”. Rienk zal ongetwijfeld zijn best doen, het orgel denk ik ook wel . . . Aan ‘Morte Christe’, met Klaas Koffeman als solist, hebben we een flinke dobber. En heren, het is “Diemands” en niet “Diemends”! Weet wat je zingt!! Ik wist eigenlijk niet eens wat dat woord betekende dus dit direct even gegoogeld: “demand” = nodig hebben, vraag, eis; dus we zingen als laatste regel: “U vraagt, eist mijn ziel, mijn leven, mijn alles”. Een waardig slot van dit wonderlijke, mooi gedragen lied. 21:00 uur: Het ‘hijgend hert’ in 3 keer gezongen. Dit soort muziek zingen we zo weg. En dan is er pauze. Met worst van Tonny. En tijdens de pauze ben ik het hok van Bea nog even ingedoken om naar Psalm 42 te luisteren. Klinkt goed hoor!

21:35 uur: ‘Voor alle heil’gen in de heerlijkheid’ Dit lied hebben we goed gezongen. Wat een lied! In alles wat we zingen spat er “een en al feest” vanaf!! Om 22:00 uur: ‘Vaste Rots’, met Florian Poepjes als solist. Het koor moet hier oppassen niet te zakken in toonhoogte, maar de laatste keer was wonderwel mooi en goed op toon. 22:22 uur: ‘Gouden harpen ruisen’, hé, die staat niet op de lijst . . . Oh nee, we bedoelen eigenlijk ‘Here Jezus om Uw woord’, couplet 1 en 3, waarbij in de laatste regel de 1e bassen en de 2e tenoren wel gelijk moeten zingen hè . . . Met ‘Rots waarop wij bouwen’ sluiten we af; we hebben de gang er in en bij de 2e keer zingen was de melodielijn die bij de 1e bassen ligt oké, aldus klankregisseur Bea. Het is tegen 22.45 uur, we zijn klaar!! ,,Urker Zangers”, we hebben iets moois met elkaar gemaakt. Ik denk dat we met z’n allen zeer benieuwd zijn naar het resultaat.

Pieter Dekker. 

Zie de agenda voor de presentatieconcerten van deze cd in Alblasserdam (17 mei) en Bolsward (31 mei).