Dubbelconcert te Katwijk levert € 5000 op

Viering van het 40 jarig jubileum ,,Urker Zangers” in Katwijk.
Dubbelconcert met KCM “Jubilate” levert € 5000 voor goed doel op.

Op zaterdag 29 maart 2008 gaven de ,,Urker Zangers” o.l.v. Jacob Schenk, een dubbelconcert in de Nieuwe Kerk te Katwijk in samenwerking met het Katwijks Chr. Mannenkoor “Jubilate” o.l.v. Aldert Fuldner. Aanleiding voor het organiseren van het concert is het 40 jarig jubileum van ,,Urker Zangers”. Het Katwijks mannenkoor wilde graag meewerken, het liefst met een dubbelconcert. Daar hadden de Urkers wel oren naar, en op 13 september 2008 komen de Katwijkers op hun beurt naar Urk, om ook hier met de Urkers een dubbelconcert te verzorgen. Doordat beide koren bij elkaar te gast zijn, en beide koren door de wederzijdse dirigenten begeleid worden, is het mogelijk om met ‘gesloten beurzen’ te kunnen werken, waardoor er geen entree geheven hoeft te worden voor het publiek. Hierdoor ontstaat er ruimte om te collecteren voor goede doelen. Het concert in Katwijk stond in het teken van het werk van Herman & Huibke ten Hove in Zimbabwe. De circa 1000 toeschouwers brachten het prachtige bedrag van € 5000 bij elkaar!! Beide mannenkoren kijken dan ook terug op een geslaagd concert, zowel muzikaal gezien, en zeker met het oog op de ondersteuning aan het werk van het echtpaar Ten Hove. Het concert in september op Urk zal in het teken staan van het werk van de Interkerkelijke Stichting Ethiopië en Eritrea.

Hieronder volgt een muzikaal verslag “Katwijk massaal naar benefietconcert“, 
overgenomen van de website van het mannenkoor “Jubilate”, met dank aan Ab Kiers.

Jubilate” een feest om hen te horen en met hen enkele liederen te zingen. Het openingslied ‘O eeuwige Vader, sterk in macht’ onderstreept de verbondenheid van de visserij en de verbondenheid met God de Vader. Afwisselend zingen de koren prachtige liederen uit hun repertoire. Het koor uit Urk begint met: ‘Vaste rots van mijn behoud’ in een bew. van Jan van der Waart en met Florian Poepjes als solist. Vervolgens ‘Psalm 75’ in een bewerking van Frits Bode, de eerste dirigent van de ,,Urker Zangers”, afgesloten met ‘Rots waarop wij bouwen’, bew. Henk Held. Dan is het de beurt aan “Jubilate” met vier liederen t.w. ‘Lof zij de Heer’, bew. Aldert Fuldner, ‘Adoramus te Christe’, bew. P. Bontje, ‘Zum Agnus Dei’ en ‘Zum Gloria’, beiden uit de ‘Deutsche Messe’ van Frans Schubert. 

Als intermezzo speelt Jacob Schenk op het imponerende Van den Heuvel orgel: ‘Final’ uit de eerste symfonie van Louis Verne. Een schitterend stuk en knap gespeeld. Onze gasten zingen vervolgens uit ‘The Messiah’ van Händel ‘And the glory of the Lord’ gevolgd door ‘Nella Fantasia’ van Morricone, bew. en solo Jacob Schenk. Hierna soleert Pieter Ras in het bekende ‘Landerkennung’ van Edvard Grieg. Beide solisten ontvangen een spontaan applaus. Jubilate komt vervolgens met ‘Gerusalem’ (uit ‘I Lombardi’) van Verdi in een bew. van hun dirigent. Aansluitend wordt gezongen de negrospirituals ‘My Lord, what a mornin’ en ‘I have a dream’, deze laatste in een bew. Van Peter Bontje. 

Het imponerende Van den Heuvel orgel in Katwijk

Hans ten Hove, huisarts in Katwijk en vader van Herman ten Hove krijgt hierna gelegenheid een appèlwoord uit te spreken met betrekking tot de situatie in Zimbabwe en de omstandigheden waaronder zijn kinderen werken. Voor het begin van het concert was telefonisch contact geweest met hen en zij leven vol verwachting mee met de aanwezigen en met allen die meewerken aan dit bijzondere concert.

Opnieuw is het de beurt aan de Urkers. Als zij optreden moet er gewisseld worden met de eerste drie rijen van “Jubilate”, zodat ze dichtbij de dirigent en de piano staan. Ze zingen drie fantastische nummers. In ‘Pilot lan’ de boat’ zingt Frits van der Sloot de solo. Daarna wordt achtereenvolgens gezongen ‘I’ll wish I had given Him more’ van Adkins (bew. Clark) en ‘Soon and very soon’ van Crouch, bew. dirigent Schenk. In een prachtig gespeelde orgelsolo door Aldert Fuldner kan men o.a. diverse vogelgeluiden horen aan het begin van een nieuwe dag. Het laatste blok heeft als opschrift Passie en Pasen. 

Beide koren zingen daarna gezamenlijk achtereenvolgens: ‘Psalm 116’ bew. Klaas Jan Mulder; ‘Benedictus’ van Charles Gounod en ‘Morte Christe’ van Emrys Jones. Peter Bontje begeleidt, zoals steeds virtuoos, een aantal nummers op de piano. De opening en het slotwoord is voor Herman de Best die aan het eind zijn waardering uitspreekt over deze avond en een ieder oproept gul te geven aan de uitgang. “Laat geritsel de klank van munten overstemmen”. Bij het uitgaan kunnen we constateren dat hieraan gehoor wordt gegeven, de opbrengst bedraagt ruim € 5.000.- !! Lees verder over de overhandiging van de cheque.

Met dank aan de website redactie van KCM “Jubilate” en Ab Kiers.

12 april aanstaande zingen we in Tholen.