Zingen bij en met Jan ‘van Mariap’ van Urk

Zingen bij en met oud koorlid Jan ‘van Mariap’.In memoriam.  

Urk, donderdagavond 11 oktober 2007. Een gedeelte van ons mannenkoor zong deze avond in Zorgcentrum Talma Haven aan de Ankerplaats te Urk. Talma Haven biedt haar bewoners een veilige en zorgzame omgeving. De zorg wordt doeltreffend, deskundig, zorgvuldig en veilig verleend vanuit een protestants christelijke zorgvisie. Er wordt voldaan aan de door de wet vastgelegde kwaliteitseisen en richtlijnen. Talma Haven is in januari 2006 bekroond met het zilveren kwaliteitslabel. Het open en gastvrije karakter, de individuele aandacht voor de cliënt met respect voor ieders overtuiging creëren een sfeer waar ouderen graag wonen, waar personeel met plezier werkt en waar bezoekers zich welkom voelen. Deze avond was het de beurt aan de ,,Urker Zangers” om voor de bewoners enkele liederen te zingen. We waren natuurlijk blij dat ons oud lid, en nu een van de huidige bewoners van Talma Haven, Jan ‘van Mariap’ van Urk, weer op zijn oude plaatsje op de voorste rij plaats nam. En van harte zong hij enkele bekende liederen met ons mee. Jan, bedankt voor je bijdrage!

Urk, 5 december 2007.Jan, bedankt voor je bijdrage! Zo schreven wij in ons verslag van 11 oktober, omdat Jan nog in de gelegenheid was om nog enkele liederen met ons mee te zingen. Jan werd al geruime tijd liefdevol verzorgd in ‘Het Kompas’ van de Talma Haven. Op 5 december overleed hij vrij onverwacht. Jan was klein van postuur, maar had een grote stem, zo schreven zijn vrienden. Jan hield enorm van zingen, en hij had een bijzondere band met het Verbondsvolk Israël. Bij het mannenkoor ,,Urker Zangers” kwamen deze twee liefdes bijeen. Want er staan genoeg liederen op ons repertoire waar we zingen over het Verbond of het volk Israël. De Negro spiritual ‘He’s the lily of the valley’ was zijn lievelingslied. In de zekerheid dat ook hij een verbondskind is.

He’s the lily of the valley
Oh my Lord ! 
King Jesus in the chariot rides
Oh my Lord !
With four white horses side by side
Oh my Lord !
What kind of shoes are those you wear
Oh my Lord !
That you can ride upon the air 
Oh my Lord !
These shoes I wear are Gospel shoes
Oh my Lord !
And you can wear them if you choose
Oh my Lord !