Concert te Vlissingen

Concert te Vlissingen.
Ten bate van “Terre des Hommes”.

Zaterdag, 21 maart 2007. Na een lange reis arriveren de ,,Urker Zangers” bij de Sint Jacobskerk te Vlissingen. Vol goede moed, want er moet een flink concert worden gegeven, waarvan de opbrengst ten goede komt aan “Terre des Hommes”. Eerst even inzingen in de grote kerk. ‘t Is altijd goed om even te wennen aan de ruimte en de akoestiek. Daarna koffie met Zeeuwse bolussen. De kerk stroomt intussen al aardig vol. Binnen de kortste keren is het middenschip geheel gevuld. Om half acht kan het concert beginnen. 

Het eerste gedeelte bestaat uit een vijftal geestelijke liederen. Te beginnen met ‘Gouden harpen ruisen’ en eindigend met ‘Nader mijn God bij U’. Een goed gezongen blok liederen. De solisten lieten zich ook weer van hun beste kant horen bij verschillende stukken. Na samenzang gaat het koor door met het sfeervolle ‘Morte Christe’, ‘Als de dag van recht en wond’ren’, ‘Gnädig und barmherzig’, dat heel gevoelig gezongen wordt en ‘Près du fleuve étranger’. Het laatste lied, een bewerking van psalm 137 door Charles Gounod komt heel goed uit de verf. In dit lied laten de ,,Urker Zangers” goed horen wat ze in hun mars hebben. Een daverend applaus is hun deel. 

Na een intermezzo op het orgel door de dirigent Jacob Schenk -wat was dat in één klap afgelopen – en nog een keer samenzang kan het koor aan de laatste liederen beginnen. Een heel blok negrospirituals. Dit is een genre dat het koor volkomen beheerst en zichtbaar graag zingt. Je zag als het ware de muren van Jericho voor je ogen ineenstorten, om maar een voorbeeld te noemen. Als toegift wordt nog het ‘Hallelujakoor’ uit ‘The Messiah’ van Händel gezongen. Een groots werk dat schitterend klinkt in de geweldig mooie kerk van Vlissingen. Een waardig slot van een geïnspireerd gezongen concert. Moe maar voldaan reizen de zangers op de late avond terug naar Urk Dient nog te worden vermeld dat de ontvangst en de organisatie van deze avond uitstekend was. Tot zelfs gereserveerde plaatsen voor de achterban van de ,,Urker Zangers” aan toe. Het was geweldig.

Volgende optreden zal zijn een Oranjeconcert te Zaltbommel.