Nieuwjaarsconcert te Kampen

Nieuwjaarsconcert.

Muzikale avond te Kampen. 

Op zaterdag 20 januari 2007 zijn de ,,Urker Zangers” alweer te vinden in Kampen. (zie ook 19 januari) Deze keer in de prachtige Bovenkerk, uitgenodigd door concertorganisatie NHC. Voor de Kampenaren is dit het tweede Traditionele Nieuwjaarsconcert. Naast de ,,Urker Zangers” is ook het muzikale “Duo Friends” uitgenodigd. Op het orgel speelde Peter Eilander. Na het intro van de ,,Urker Zangers”, het ‘Onze Vader’, dat a capella achterin de kerk wordt uitgevoerd, en de opening worden er een viertal geestelijke liederen gezongen, waaronder Psalm 133 (luister naar vers 3) in de bewerking van Jacob Schenk. Deze klinken schitterend in de geheel gevulde Bovenkerk. Na een instrumentaal intermezzo door “Duo Friends”, ook goed uitgevoerd trouwens, is het weer de beurt aan de ,,Urker Zangers”, die nogmaals een viertal geestelijke liederen ten gehore brengen. Ze worden nu o.a. begeleid door Johan Bredewout op de vleugel, die dit als vanouds voortreffelijk weet te doen.

In het laatste blok te zingen liederen brengen de ,,Urker Zangers” ‘Come, o Jesus, come to me’, ‘O God of Love, o King of peace’ en ‘Pres du fleuve étranger’ ten gehore. Vooral in deze laatste liederen laten de Zangers horen wat ze waard zijn. Een grandioos uitgevoerd intermezzo op de vleugel door Johan volgt na dit zingen. Tot slot van de avond zingen de ,,Urker Zangers” het wel bekende ‘Blijf bij mij Heer’ in een bewerking van Klaas Jan Mulder, geen onbekende in de Bovenkerk. Al met al is het een mooie muzikale avond geworden en kan NHC terugzien op een geslaagd concert. 

In maart zingen we voor “Terre des Hommes”, in de St. Jacobskerk te Vlissingen.