Oranjeconcert te Dordrecht

Oranjeconcert te Dordrecht.
Voor de ‘Stichting De Ondergrondse Kerk’.

Op 29 april 2006 vertrekken de ,,Urker Zangers” in de namiddag richting Dordrecht. Aldaar worden ze om 19.30 uur verwacht in de Grote Kerk om hun medewerking te verlenen aan een avond georganiseerd door ‘Stichting De Ondergrondse Kerk’. Op tijd zijn de zangers gearriveerd om nog even in te zingen in deze wel zeer grote, historische kerk. Om half acht kan begonnen worden. Het ‘Onze Vader’ wordt in het koorgedeelte van de kerk gezongen. Prachtig klinkt dit gebed door de gewelven van deze oude kerk. De rest van de te zingen liederen wordt in het gedeelte rondom de kansel gezongen. Eerst vier geestelijke liederen, waaronder drie bewerkingen van Klaas Jan Mulder. 

In het tweede blok komen er een aantal vaderlandse liederen aan de orde. Dat dit een genre is dat door de ,,Urker Zangers” goed wordt beheerst, blijkt o.a. uit het lied ‘Neerland en Oranje’. Gloedvol en met veel enthousiasme wordt dit gezongen. Het derde en laatste blok wordt afgesloten met het welbekende ‘Battle Hymn of the Republic’ waarbij ook de vele aanwezigen zich niet onbetuigd laten. Al met al is het een muzikale en goede avond geworden. 

Volgend optreden is een bevrijdingsconcert te Kapelle.