Optreden te Doorn

Optreden te Doorn.
Een deel van het koor zingt in verpleeghuis ‘Het Zonnehuis’.

Donderdag 24 maart 2005 reisde een gedeelte van het mannenkoor de ,,Urker Zangers” af naar Doorn om een optreden te verzorgen in verpleeghuis ‘Het Zonnehuis’. Zware regenval en veel vakantieverkeer op de wegen bemoeilijkten deze reis waardoor we enigszins te laat arriveerden. Maar dat weerhield het koor er niet van om gemotiveerd en vol overgave dit optreden te verzorgen. ‘Het Zonnehuis’ is een adres waar we wel vaker gevraagd worden. De ,,Urker Zangers” vinden het een dankbare taak om voor mensen te mogen zingen die zo van hulp en verzorging afhankelijk zijn. Maar ook voor hun zorgverleners, begeleiders en familieleden en het team van dit verzorgingshuis. We ervaren iedere keer weer de grote waardering en erkentelijkheid van dit “publiek”. Na een hartelijk welkom vanuit de organisatie zong het koor ‘ het Gebed des Heeren’, een gepast begin van deze avond. Onze vaste begeleider Hannes Minnaar liet zijn talentvolle vingers weer de vrije loop over de toetsen van de piano. Het koor zong o.a. de bekende Psalmen 116 en 119, die instemmend door enkele verpleeghuisbewoners werden meegezongen of meegeneuried. Aan het einde van het eerste blok zongen we samen met de bewoners de bekende en vertroostende woorden van Psalm 42. 

Na de pauze nam dirigent Jacob Schenk plaats achter de piano voor een improvisatie. Hij improviseerde naar de negrospiritual ‘Angel Band’, waar vervolgens Tiemen Weerstand als solist optrad. Hoogtepunt van deze avond was misschien wel het lied ‘Als de dag van recht en wonderen’, waar Hannes zijn bijzondere pianotalent op haast onnavolgbare wijze liet schitteren en waardoor het samenspel tussen hem, het enthousiaste koor en dirigent op uitbundige wijze gestalte kreeg. Het enthousiasme werd met de bewoners gedeeld door samen met hen het opgewekte lied ‘Ik wil zingen van mijn Heiland’ te zingen. Het koor sloot de vond af met het zingen van de zegenbede ‘U zij genade en vrede’. De dankbare en enkele spontane reacties hebben ons weer geroerd. Het was wederom bemoedigend om in Doorn te mogen zingen en een fijne avond om op terug te zien