Kerstconcert te Hasselt.

Kerstconcert te Hasselt.
Mannenkoor ,,Urker Zangers” onder leiding van Jan Bode.
Zaterdag 18 december 2004 in de Stefanuskerk te Hasselt, een kerstconcert met het Christelijk Fanfarekorps “Irene” o.l.v. Henk Beens. Mannenkoor ,,Urker Zangers” stond deze avond o.l.v. onze 2de dirigent Jan Bode. Tjonge, wat is er gezongen. Het stuk ‘The First Noël’, wat samen met het orkest werd uitgevoerd en wat met de repetitie nog zo rommelig verliep, liep nu als een trein. Het ‘Pax hominibus’, aan het eind van het lied ‘Heerlijk klonk het lied der eng’len’ klonk nog lang na in de hoge gewelven van de kerk. 

De fluitgroep, die bestond uit een aantal leden van het orkest, vertolkten ‘Joy to the world’ op een voortreffelijke wijze. Aan het eind van de avond werd samen met het publiek en de organist/pianist Hannes Minnaar het “Ere zij God” gezongen. Alle medewerkers en toehoorders kunnen terugzien op een geslaagde avond, waarbij het koor en dirigent hebben getoond, dat ze goed kunnen samenwerken. Het was een mooie inleiding op het komende kerstfeest, waarbij we de geboorte van onze Heer Jezus Christus mogen gedenken. 

Het volgende optreden is een Oranjeconcert voor de verjaardag van Hare Majesteit.